• Komunalac-Dvor d.o.o.
    Tel: 044/871-071
  • Božo Trivanović, direktor
    Tel: 044/871-178
  • Stanislava Zagorac, Referent za financijsko i materijalno poslovanje
    Tel: 044/871-178