Općina Dvor

Pravo na pristup informacijama

Službenica za informiranje:
Gorana Jandrić, v.d. ravnatelja

Pravo na pristup informacijama, ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Zahtjev se podnosi:

– pisanim putem na adresu Knjižnice:  Knjižnica i čitaonica Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
– putem elektronske pošte na e-adresu: knjiznica-citaonica-dvor@sk.htnet.hr
-usmenim putem: osobno u Knjižnici i čitaonici Dvor u radnom vremenu od 07:30-15:30 i telefonom na broj 044/871-169.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Odgovor na pisani uli usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Knjižnica će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
U skladu sa člankom 19.Zakona o pravu na pristup informacijama Knjižnica i čitaonica Dvor ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koje nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade i načinu naplate iz članka 19.stavka 2.Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25-13, 85/15 ).
Kriteriji za određivanje visine naknade  stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije ( NN 12/14 ).

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona.
U zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora navesti i :
– informacije koje želi ponovno upotrijebiti
– svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije
– način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija.

Zahtjev za pristup informacijama, obrazac br.2
LINK: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, obrazac br. 4 
LINK: ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

DOKUMENT: Pravo na pristup informacijama
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support