Općina Dvor

Pravo na pristup informacijama

Službena osoba mjerodavna za ostvarivanje prava na pristup informacijama u Općini Dvor (službenik za informiranje) je Stevo Paripović, vršitelj dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dvor.

Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti na adresu: Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor ili putem elektroničke pošte na  e-mail adresu: nacelnik@dvor.hr

Pisani zahtjev treba sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

            U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim navedenih podataka, podnositelj zahtjeva mora navesti i:

1)  informacije koje želi ponovo upotrijebiti,

2)  način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,

3)  svrhu u koju želi ponovo upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

            Usmeni zahtjev može se podnijeti svakim radnim danom na adresi: Općina Dvor, Trg bana J. Jelačića 10, Dvor.

            Usmeni zahtjev može se podnijeti putem telefona na broj: 044 525-280 i 044 525-286.

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji, dužan je platiti naknadu.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV), određuje se prema kriterijima koje je utvrdilo i objavilo neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama u sljedećim iznosima:

  1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna,
  2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna,
  3. preslika jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kuna,
  4. preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 1,70 kuna,
  5. elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna,
  6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna i
  7. elektronički zapis na jednoj  disketi – 7,00 kuna.

Troškovi dostave informacije obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Službenik za informiranje naložit će korisniku prava na informacije da unaprijed u cjelosti plati očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.“.

Naknada se uplaćuje u korist žiro računa Općine Dvor: HR482390001 1810200009, s pozivom na broj 67 7706 – OIB, svrha doznake: naknada za pristup informacijama.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Dvor

  •  Službeni vjesnik  broj 37/04

Odluka o razrješenju i određivanju službenika za informiranje

  • – Službeni vjesnik broj 33/05 

 

– Zahtjev za pristup informacijama, 
– Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije i 
– Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support