Općina Dvor

PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA, TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U OPĆINI DVOR

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA  OPĆINA DVOR –
NAČELNIK
  KLASA: 401-01/12-01/03   URBROJ: 2176/08-01-12/01  Dvor, 28. rujna  2012.

Na
temelju članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09)9, a u
skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“,
broj  139/10) i člankom 1. Uredbe o
sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni
fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), načelnik Općine Dvor donosi  PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA, TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U OPĆINI DVOR

 PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA, TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U OPĆINI DVOR

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support