Općina Dvor

PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA  DVOR – OPĆINSKI NAČELNIK  KLASA: 023-08/12-01/04  URBROJ: 2176/08-01-12/01 Dvor, 28. rujna 2012

Na
temelju članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“ Općine Dvor, broj
31/09), a u svezi sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne
novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o
fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne
novine“, broj 78/11), općinski načelnik Općine Dvor je dana 28. rujna 2012.
godine donio PROCEDURU  stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor. 

 PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support