Službenica za informiranje:
Gorana Jandrić, v.d. ravnatelja

Pravo na pristup informacijama, ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Zahtjev se podnosi:

- pisanim putem na adresu Knjižnice:  Knjižnica i čitaonica Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
- putem elektronske pošte na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
-usmenim putem: osobno u Knjižnici i čitaonici Dvor u radnom vremenu od 07:30-15:30 i telefonom na broj 044/871-169.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Odgovor na pisani uli usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Knjižnica će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
U skladu sa člankom 19.Zakona o pravu na pristup informacijama Knjižnica i čitaonica Dvor ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koje nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade i načinu naplate iz članka 19.stavka 2.Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25-13, 85/15 ).
Kriteriji za određivanje visine naknade  stvarnih i materijalnih troškova i troškova dostave informacije ( NN 12/14 ).

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona.
U zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora navesti i :
- informacije koje želi ponovno upotrijebiti
- svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije
- način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija.

Zahtjev za pristup informacijama, obrazac br.2
LINK: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, obrazac br. 4 
LINK: ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

DOKUMENT: Pravo na pristup informacijama