OPĆINA DVOR

Urbanistički plan uređenja naselja Dvor

Temeljem članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 13/02, 4/03, 9/03, 10/04, 29/05, 31/05, 56/06  45/08),  Općinsko vijeće  Općine  Dvor,  na  sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine,  donijelo je O D L U K U o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor.
Odluka je objavljena u Službenom vjesniku br. 04/09.  


TEKSTUALNI DIO:

KARTOGRAMSKI DIO: