Sukladno UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJE SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ("Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava) Vodovodna mreža u Ulici Zrinskih i Frankopana u Dvoru - Građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.009 sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Privrede d.o.o. Petrinja kao nositelja projekta, partneru na projektu KOMUNALAC-DVOR d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti je odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu od 4.006.680,88 kn.

Razdoblje provedbe i prihvatljivosti troškova Operacije je od 28. prosinca 2020.g. – 15.svibnja 2023.g.

 

20210716 095908
20210722 112142
20210929 141624
20211116 161912
20211217 125522
20220120 144152