Sukladno UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJE SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ("Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava) Saniranje nakon potresa i vraćanje u funkcionalno stanje vodovodne mrežeu Ulici kralja Tomislava - Općina Dvor, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MINGOR.03.016 sklopljenog između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Privrede d.o.o. Petrinja kao nositelja projekta, partneru na projektu KOMUNALAC-DVOR d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti je odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu od 2.301.433,00 kn.

Razdoblje provedbe i prihvatljivosti troškova Operacije je od 28. prosinca 2020.g. – 15.svibnja 2023.g.