Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Dvoru“ na katastarskim česticama 491/1, 491/2, 491/3 k.o. Dvor. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice na području Općine Dvor kroz obnovu i razvoj društvene infrastrukture, odnosno razvoj sustava i kapaciteta za učinkovito obavljanje djelatnosti koja se odnosi na odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu i socijalnu skrb djece predškolske dobi.

Očekivani rezultati projekta jesu: poboljšana kvaliteta života lokalne zajednice na području Općine Dvor, izvedeni radovi na objektu i okolišu dječjeg vrtića, opremljen objekt dječjeg vrtića i ostali. Projekt je financiran u iznosu od 4.880.173,00 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Radove rekonstrukcije izvodi Marčinković građevinski obrt, vrijednost ugovorenih radova je 2.679.014,00 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 6 mjeseci  od dana uvođenja Izvođača u posao. Isporučitelj opreme je NOVI AMBIJENT d.o.o., ugovorena cijena robe je 811.780,00 kuna bez PDV-a. Rok za isporuku robe je 2 mjeseca od završetka radova na rekonstrukciji dječjeg vrtića odnosno od slanja obavijesti Dječjeg vrtića Sunce Dvor da su radovi završeni i zahtjeva za isporuku robe.