EU projekti

 Radovi se odnose na rekonstrukciju nerazvrstane ceste Ulica Hrvatskih branitelja na katastarskoj čestici 1115/2, k.o. Dvor, odnosno na nerazvrstanu cestu oznake: "NC1 - 005 Ulica Hrvatskih branitelja - Groblje ".

Opširnije:PROJEKT „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ULICA HRVATSKIH BRANITELJA NA PODRUCJU OPĆINE DVOR“

Stranica 2 od 2