EU projekti

 

Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Dvoru“ na katastarskim česticama 491/1, 491/2, 491/3 k.o. Dvor. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice na području Općine Dvor kroz obnovu i razvoj društvene infrastrukture...

Opširnije:REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U DVORU

 Radovi se odnose na rekonstrukciju nerazvrstane ceste Ulica Hrvatskih branitelja na katastarskoj čestici 1115/2, k.o. Dvor, odnosno na nerazvrstanu cestu oznake: "NC1 - 005 Ulica Hrvatskih branitelja - Groblje ".

Opširnije:PROJEKT „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ULICA HRVATSKIH BRANITELJA NA PODRUCJU OPĆINE DVOR“