Općina Dvor

Dokumenti po redosljedu

TitleDateLink
Saziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor – 29. svibnja 2024.24 svibnja, 2024
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2024. godinu.24 svibnja, 2024
Izvješće o javnoj raspravi22 svibnja, 2024
Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga IV. ID PPUO Dvor22 svibnja, 2024
Poziva na Javnu raspravu2 svibnja, 2024
PPUO DVOR IV. ID PRIJEDLOG ODLUKE2 svibnja, 2024
PPUO DVOR IV. ID PPPJR tekst2 svibnja, 2024
PPUO DVOR IV. ID 2. Infrastrukturni sustavi2 svibnja, 2024
PPUO DVOR SAŽETAK ZA JAVNOST2 svibnja, 2024
Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena l dopuna prostornog plana uređenja općine dvor za drugu ponovnu javnu raspravu30 travnja, 2024
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova u EU parlament30 travnja, 2024
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Dvor26 travnja, 2024
Odluka o raspisivanju javnog natječaja kultura23 travnja, 2024
Izvješće o visini troškova Izbora za članove Vijeća jesnih odbora na području Općine Dvor održanih 24.03.2024.23 travnja, 2024
Bilješke za 1-3 2024. Dječji vrtić „Sunce“ Dvor15 travnja, 2024
Financijski izvještaj od 1-3 2024. Dječji vrtić „Sunce“ Dvor15 travnja, 2024
Bilješke za 1-3 2024. Knjižnica i čitaonica Dvor15 travnja, 2024
Financijski izvještaj od 1-3 2024. Knjižnica i čitaonica Dvor15 travnja, 2024
Bilješke za 1-3 2024. Općina Dvor15 travnja, 2024
Financijski izvještaj od 1-3 2024 Općina Dvor15 travnja, 2024
Izbori za članove u EU parlament iz Republike Hrvatske -Objava biračima12 travnja, 2024
Izbori za članove u EU parlament iz Republike Hrvatske – Obavijest biračima12 travnja, 2024
Odluka o korisnicima stipendije s datumom 29. 03.2024.8 travnja, 2024
Registar ugovora o javnoj nabavi u 2023. godini4 travnja, 2024
Odluka o promjeni iznosa članarina3 travnja, 2024
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2024. godinu3 travnja, 2024
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Dvor – Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2024. – 17.04.2024.31 ožujka, 2024
Konačni rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor28 ožujka, 2024
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor26 ožujka, 2024
Privremeni rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor25 ožujka, 2024
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi na području Općine Dvor u 2024. godini22 ožujka, 2024
Javni natječaj za predlaganje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba u sportu na području Općine Dvor u 2024. godini21 ožujka, 2024
Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba21 ožujka, 2024
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba u sportu21 ožujka, 2024
Odluka o ID Odluke o izradi IV. ID PPUO Dvor21 ožujka, 2024
Odluka o promjeni iznosa članarina19 ožujka, 2024
Saziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor15 ožujka, 2024
Pravilnik o radu u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor13 ožujka, 2024
Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Dvor13 ožujka, 2024
III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2024. godinu.13 ožujka, 2024
Rješenja o imenovanju biračkih odbora13 ožujka, 2024
Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor8 ožujka, 2024
Financijski plan 2024.6 ožujka, 2024
Izvještaj o radu 2022.6 ožujka, 2024
Pregled prihoda i rashoda 2022.6 ožujka, 2024
Program rada 2024.6 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Oraovica5 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Zrinski Brđani5 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Javoranj5 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Donji Žirovac5 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Trgovi5 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Rujevac5 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Divuša5 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Matijevići5 ožujka, 2024
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Oraovica4 ožujka, 2024
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Zrinski Brđani4 ožujka, 2024
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Javoranj4 ožujka, 2024
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Donji Žirovac4 ožujka, 2024
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Trgovi4 ožujka, 2024
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Rujevac4 ožujka, 2024
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Divuša4 ožujka, 2024
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Matijevići4 ožujka, 2024
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Dvor4 ožujka, 2024
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora Dvor4 ožujka, 2024
Evidencija izdanih dozvola za autotaksi prijevoz putnika na području općine Dvor1 ožujka, 2024
Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera29 veljače, 2024
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela 2024.29 veljače, 2024
Strategija upravljanja imovinom Općine Dvor za razdoblje 2022.-2028. godine29 veljače, 2024
Izjava za dodjelu stipendija za akademsku 2023./2024. godinu29 veljače, 2024
Javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2023./2024. godinu29 veljače, 2024
Zahtjev za dodjelu stipendija za akademsku 2023./2024. godinu29 veljače, 2024
Odluka o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Općine Dvor za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor.25 veljače, 2024
OBAVIJEST-SUKOB INTERESA TOMAŠEVIĆ23 veljače, 2024
PLAN RADA ZA 202422 veljače, 2024
KOMUNALAC DVOR -FINANCIJSKI PLAN 202422 veljače, 2024
BILJEŠKE uz financijski izvještaj za OPĆINU DVOR razdoblje I-XII 2023. godine20 veljače, 2024
Financijski izvještaj za OPĆINU DVOR razdoblje I-XII 2023. godine20 veljače, 2024
Obrazac – Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza20 veljače, 2024
Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole20 veljače, 2024
VMO 4 – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora17 veljače, 2024
VMO 3 – popis i potpisi birača koji predlažu kandidacijsku listu17 veljače, 2024
VMO 2 – prijedlog kandidacijske liste grupe birača17 veljače, 2024
VMO 1 – prijedlog kandidacijske liste političke stranke17 veljače, 2024
Obvezatne upute br. 4 – imenovanje proširenog sastava IP17 veljače, 2024
Obvezatne upute br. 3 – zaštita osobnih podataka17 veljače, 2024
Obvezatne upute br. 2 – obrasci za postupak kandidiranja17 veljače, 2024
Obvezatne upute br. 1 -redoslijed radnji i tijek rokova17 veljače, 2024
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor17 veljače, 2024
Odluka o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva Općine Dvor za izbor članova vijeća mjesnih odbora17 veljače, 2024
II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2024.14 veljače, 2024
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2024. godinu9 veljače, 2024
Odluka o stavljanju izvan snage odluke o izradi IV. ID PPUO Dvor8 veljače, 2024
Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi7 veljače, 2024
Saziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor – 08.02.2024.2 veljače, 2024
NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor27 siječnja, 2024
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.25 siječnja, 2024
Plan javne nabave za 2024. godinu25 siječnja, 2024
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2023. godinu12 siječnja, 2024
Zaključk o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor10 siječnja, 2024
Zaključk o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor10 siječnja, 2024
Plan nabave Općine Dvor za 2024. godinu4 siječnja, 2024
XX. Izmjenu i dopunu Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu.27 prosinca, 2023
Saziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor 28. 12. 2023.22 prosinca, 2023
Odluka o dodjeli financijskih sredstava na području Općine Dvor21 prosinca, 2023
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor21 prosinca, 2023
XVIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu.14 prosinca, 2023
Opći akti doneseni na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Dvor održanoj 30.11.2023. godine, objavljeni u „Službenom vjesniku“ br. 93/2312 prosinca, 2023
Proračun Općine Dvor za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu8 prosinca, 2023
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2024. godinu8 prosinca, 2023
Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor8 prosinca, 2023
Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor8 prosinca, 2023
Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor8 prosinca, 2023
Saziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor 14. 12. 2023.8 prosinca, 2023
Obrazloženje uz Proračun za 2024. godinu.8 prosinca, 2023
Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor 30. 11. 2023.24 studenoga, 2023
Izvješće o javnoj raspravi9 studenoga, 2023
XVII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu.31 listopada, 2023
XVI.Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu27 listopada, 2023
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2023. godinu za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.25 listopada, 2023
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2023. godinu25 listopada, 2023
XV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu20 listopada, 2023
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu19 listopada, 2023
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka18 listopada, 2023
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine:18 listopada, 2023
Financijski izvještaj 1.9.2023. – OPĆINA DVOR18 listopada, 2023
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine:18 listopada, 2023
Financijski izvještaj 1.9.2023. – Dječji vrtić Dvor18 listopada, 2023
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine:18 listopada, 2023
Financijski izvještaj 1.9.2023. – Knjižnica Dvor18 listopada, 2023
Zaključka o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor.13 listopada, 2023
Zaključka o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor.13 listopada, 2023
XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu13 listopada, 2023
POZIV NA JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor13 listopada, 2023
XII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu.9 listopada, 2023
Saziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor9 listopada, 2023
XI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu4 listopada, 2023
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Dvor28 rujna, 2023
9. Odluka o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Donja Oraovica kao kom. infr. javnog dobra u općoj uporabi – 09.23.28 rujna, 2023
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu općinskog načelnika28 rujna, 2023
7. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sunce28 rujna, 2023
6. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor28 rujna, 2023
5. Odluka o utvrđivanju svojstva spomen obilježja Volinja28 rujna, 2023
4. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dvor28 rujna, 2023
3. Odluka o fin. nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike OŠ – 09.2023.28 rujna, 2023
2. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece za pedagošku 2023-202428 rujna, 2023
1. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor27 rujna, 2023
Saziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor8 rujna, 2023
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Dvor5 rujna, 2023
X. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor31 kolovoza, 2023
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Dvor30 kolovoza, 2023
IX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu11 kolovoza, 2023
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2023. godinu.11 srpnja, 2023
Godišnji obračun Proračuna za 2022. godinu11 srpnja, 2023
VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu7 srpnja, 2023
Saziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor23 lipnja, 2023
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Dvor21 lipnja, 2023
Izvješće o visini troškova izbora za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina9 lipnja, 2023
Saziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor26 svibnja, 2023
Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva za procjenu stambenih jednica22 svibnja, 2023
VII izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu16 svibnja, 2023
Obrazac 9 – Financijski-izvjestaj-programa-projekta10 svibnja, 2023
Obrazac 8 – Opisni-izvjestaj-programa-projekta10 svibnja, 2023
Obrazac 7 – popis dokumentacije10 svibnja, 2023
Obrazac 6 – Izjava o partnerstvu10 svibnja, 2023
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju10 svibnja, 2023
Obrazac 4 – Privola korisnika10 svibnja, 2023
Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja10 svibnja, 2023
Obrazac 2 – Proracun programa projekta aktivnosti10 svibnja, 2023
Obrazac 1 – Opis programa10 svibnja, 2023
Obrazac – zahtjev za isplatu financijskih sredstava10 svibnja, 2023
Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstava – udruge10 svibnja, 2023
Javni natječaj10 svibnja, 2023
Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Dvor8 svibnja, 2023
VI izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu21 travnja, 2023
V izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu20 travnja, 2023
IV izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu5 travnja, 2023
Registar Ugovora o javnoj nabavi u 2022. godini30 ožujka, 2023
III izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu28 ožujka, 2023
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor23 ožujka, 2023
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2023.20 ožujka, 2023
II izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu,16 ožujka, 2023
Konsolidirani finanacijski izvještaj13 ožujka, 2023
Odluku o korisnicima stipendije3 ožujka, 2023
Saziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor3 ožujka, 2023
I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023.godinu28 veljače, 2023
Odluka o provedbi preventivne i obavezne dezinfekcije i dezinsekcije17 veljače, 2023
Bilješke za 2022. godinu – DJEČJI VRTIĆ9 veljače, 2023
Financijsko izvješće za DJEČJI VRTIĆ9 veljače, 2023
Bilješke za 2022. godinu – KNJIŽNICA9 veljače, 2023
Financijsko izvješće za KNJIŽNICU9 veljače, 2023
Popis udjela članova Općinskog Vijeća općine Dvor u vlasništvu poslovog subjekta8 veljače, 2023
Podaci o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje27 siječnja, 2023
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka17 siječnja, 2023
3. Izmjene Proračuna17 siječnja, 2023
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor u 2023. godini16 siječnja, 2023
Plan nabave Općine Dvor za 2023.godinu12 siječnja, 2023
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu30 prosinca, 2022
Saziv za 13. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor20 prosinca, 2022
Proračun Općine Dvor za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. – 14.12.22.19 prosinca, 2022
Obrazlozenje prijedloga Proračuna za 2023. i projekcije 2024 i 2025.-EUR – 15.12.2219 prosinca, 2022
Odluka o izvršenju Proračuna za 2023. – 03.12.202219 prosinca, 2022
Polugodišnji izvještaj O IZVRŠENJU PRORAČUNA 1-6-22. 11.2022.16 prosinca, 2022
Saziva za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor8 prosinca, 2022
XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu2 prosinca, 2022
Saziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor29 studenoga, 2022
XII. Izmjenu i dopunu Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu22 studenoga, 2022
Planovi nabave, XI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022.godin21 listopada, 2022
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Dvor i pripadajućih kartografskih prikaza20 listopada, 2022
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor i pripadajućih kartografskih prikaza20 listopada, 2022
4.B NAČIN GRADNJE20 listopada, 2022
4.A OBLICI KORIŠTENJA20 listopada, 2022
3.B PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU20 listopada, 2022
3.A PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA20 listopada, 2022
2.B KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA20 listopada, 2022
2.A PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE20 listopada, 2022
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA20 listopada, 2022
Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za DJEČJI VRTIĆ12 listopada, 2022
Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za KNJIŽNICU I ČITAONICU12 listopada, 2022
Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za OPĆINU DVOR12 listopada, 2022
Odredba za provedbu UPU10 listopada, 2022
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2022.7 listopada, 2022
X izmjene i dopune Plana nabave28 rujna, 2022
Saziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor14 rujna, 2022
IX Izmjenu I dopunu Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu26 kolovoza, 2022
VIII izmjenu u dopunu Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu.10 kolovoza, 2022
Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.06.2022.27 srpnja, 2022
Financijski izvještaj za prvih šest mjeseci za Općinu Dvor15 srpnja, 2022
Financijski izvještaj za prvih šest mjeseci za Knjižnicu15 srpnja, 2022
Financijski izvještaj za prvih šest mjeseci za Dječji vrtić15 srpnja, 2022
1. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2022.4 srpnja, 2022
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za 2021.4 srpnja, 2022
1. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2022.4 srpnja, 2022
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za 2021.4 srpnja, 2022
VII izmjena i dopuna1 srpnja, 2022
Odluka o osiguranju sredstava udrugama1 srpnja, 2022
VI izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor za 2022.docx24 lipnja, 2022
OBAVIJEST o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120/1615 lipnja, 2022
II IZMJENA PLANA NABAVE KOMUNALAC DVOR8 lipnja, 2022
Saziv za 09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor8 lipnja, 2022
OPERATIVNI PLAN ADULTNO31 svibnja, 2022
V izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu17 svibnja, 2022
Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstava10 svibnja, 2022
IV izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor14 travnja, 2022
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za OPĆINU DVOR13 travnja, 2022
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za KNJIŽNICU I ČITAONICU13 travnja, 2022
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za DJEČJI VRTIĆ DVOR13 travnja, 2022
Saziv za 08. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor12 travnja, 2022
Odluka o korisnicima stipendije5 travnja, 2022
Plan prijma u službu u JUO za 2022.1 travnja, 2022
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2021. godini30 ožujka, 2022
Evidencija ugovora sklopljenih u 2021. godini30 ožujka, 2022
III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor29 ožujka, 2022
Pravilnik o provođenje jednostavne nabave24 ožujka, 2022
Popis korisnika sponzorstava i donacija za programe i projekte korisnicima iz Proračuna Općine Dvor za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine10 ožujka, 2022
Financijski Izvještaj za OPĆINU DVOR4 ožujka, 2022
Financijski Izvještaj za OPĆINU DVOR KONSOLIDIRANI4 ožujka, 2022
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE4 ožujka, 2022
PRIJAVNICA ZA JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku 2021-2022 02.03.2022.4 ožujka, 2022
JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku 2021-2022 02.03.2022.4 ožujka, 2022
Saziv za 07. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor25 veljače, 2022
I. IZMJENA PLANA NABAVE KOMUNALAC23 veljače, 2022
Plan Nabave 2021. III IZMJENA17 veljače, 2022
ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu 3 ID PPUO Dvor16 veljače, 2022
II izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu8 veljače, 2022
I izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu7 veljače, 2022
Odluka o izradi III ID PPUO Dvor1 veljače, 2022
Plan nabave Komunalac Dvor d.o.o1 veljače, 2022
Plan nabave Dvorkom d.o.o1 veljače, 2022
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka u radu 17.01.2022.19 siječnja, 2022
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu – 30.12.2021.18 siječnja, 2022
Plan nabave za 2022. Godinu13 siječnja, 2022
Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2022. godinu10 siječnja, 2022
XV izmjena i dopuna plana nabave29 prosinca, 2021
Saziv za 06. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor23 prosinca, 2021
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021. godinu17 prosinca, 2021
Proračun Općine Dvor za 2022. sa projekcijama – 03.12.2021.16 prosinca, 2021
Odluka o izvršenju Proračuna za 2022. – 03.12.202216 prosinca, 2021
XIII Izmjena i dopuna plana nabave općine Dvor za 2021.godinu29 studenoga, 2021
Saziv za 05. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor26 studenoga, 2021
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave19 studenoga, 2021
Popis gospodarskih subjekata s kojima je Dvorkom u sukobu interesa19 studenoga, 2021
Izjava o ne postojanju sukoba interesa19 studenoga, 2021
II izmjene Plana nabave za 2021.16 studenoga, 2021
Saziv za 04. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor5 studenoga, 2021
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš3 studenoga, 2021
XII izmjene i dopune Plana nabave26 listopada, 2021
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II ID UP uređenja naselja Dvor25 listopada, 2021
Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 – Općina Dvor13 listopada, 2021
Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 – Dječji vrtić13 listopada, 2021
Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 – Knjižnica13 listopada, 2021
XI izmjena i dopuna Plana nabave4 listopada, 2021
Odluku o izradi II izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor9 rujna, 2021
Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu II izmjena I dopuna9 rujna, 2021
X. Izmjene i dopune Plana nabave3 rujna, 2021
IX. Izmjene i dopune Plana nabave20 kolovoza, 2021
VIII izmjene I dopune Plana nabavez za 2021.godinu9 kolovoza, 2021
Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu28 srpnja, 2021
Saziv za 2 sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor28 srpnja, 2021
Obrazac prijave na natječaj u području sporta (1)28 srpnja, 2021
NATJEČAJ za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu28 srpnja, 2021
Konsolidirani financijski izvještaj21 srpnja, 2021
Financijski izvještaj za siječanj-lipanj 2021 za Općinu Dvor19 srpnja, 2021
Financijski izvještaj za siječanj-lipanj 2021 za Knjižnicu Dvor19 srpnja, 2021
Financijski izvještaj za siječanj-lipanj 2021 za Dječji vrtić Dvor19 srpnja, 2021
VII izmjene i dopune Plana nabave 01.07.2021.2 srpnja, 2021
VI izmjene i dopune Plana nabave 09.06.2021.2 srpnja, 2021
V izmjene i dopune Plana nabave 13.04.2021.2 srpnja, 2021
Plan nabave Općine Dvor za 2021.2 srpnja, 2021
IV izmjene i dopune Plana nabave za 2021.2 srpnja, 2021
III izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021.2 srpnja, 2021
II izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021.2 srpnja, 2021
I izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021.2 srpnja, 2021
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II izmjene urbanističkog plana uređenja naselja Dvor17 lipnja, 2021
Financijsko izvješće I-III 2021. za Općinu Dvor14 travnja, 2021
Financijsko izvješće I-III 2021. za Dječji vrtić14 travnja, 2021
Financijsko izvješće I-III 2021. za Knjižnicu14 travnja, 2021
Odluka o provedbi DDD mjera14 travnja, 2021
ODLUKA o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije7 travnja, 2021
Konsolidirano financijsko izvješće za OPĆINU DVOR1 ožujka, 2021
Plan nabave Komunalac-Dvor za 2021. godinu25 veljače, 2021
Financijski izvještaj za OPĆINU DVOR – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinca 2020.16 veljače, 2021
Plan nabave za Dvorkom za 2021. godinu10 veljače, 2021
Financijski izvještaj Knjižnice – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.5 veljače, 2021
Financijski izvještaj Dječjieg vrtića – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinca 2020.5 veljače, 2021
Proračun Općine Dvor za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. 10.12.2020.15 prosinca, 2020
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.10 prosinca, 2020
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. – 10.12.2020.10 prosinca, 2020
Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020.godinu3 prosinca, 2020
XII izmjene I dopune Plana nabave za 2020.godinu27 studenoga, 2020
Financijski izvještaj Općine Dvor – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.19 listopada, 2020
Financijski izvještaj Dječjieg vrtića – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.19 listopada, 2020
Financijski izvještaj Knjižnice – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.19 listopada, 2020
Saziv 29. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor24 rujna, 2020
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE24 rujna, 2020
VIII izmjene i dopune Plana nabave za 2020 godinu4 rujna, 2020
VII izmjene i dopune Plana nabavez za 2020 godinu4 rujna, 2020
Godišnji obračun o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2019. Godinu.23 srpnja, 2020
V izmjene I dopune Plana nabave za 2020 godinu21 srpnja, 2020
Saziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor18 srpnja, 2020
Fin izvjestaj 01 06 20 OPCINA15 srpnja, 2020
Fin izvjestaj 01 06 20 DV15 srpnja, 2020
Fin izvjestaj 01 06 20 KNJIZ15 srpnja, 2020
IV. Izmjene I dopne Plana nabave23 lipnja, 2020
Odluku o korisnicima stipendije za školsku 2019/2020 godinu27 svibnja, 2020
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude27 svibnja, 2020
III Izmjene i dopune Plana nabave 2020.25 svibnja, 2020
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristupa informacijama za 201921 svibnja, 2020
Financijski izvještaj 1.3.2020. godine – Knjižnica15 svibnja, 2020
Financijski izvještaj 1.3.2020. godine – Dječji vrtić15 svibnja, 2020
Financijski izvještaj 1.3.2020. godine – Općina Dvor15 svibnja, 2020
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DVOR 2018. – 2023.23 travnja, 2020
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti ZBIRNA23 travnja, 2020
Saziv 27. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor17 travnja, 2020
Registar ugovora sa EOJN-a ažuriran na dan 18.03.2020. godine18 ožujka, 2020
II izmjena I dopuna Plana nabave za 2020. godinu17 ožujka, 2020
Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020. godinu11 ožujka, 2020
Financijsko izvješće za 2019. godinu – Općina Dvor2 ožujka, 2020
BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za 2019. godinu – Općina Dvor2 ožujka, 2020
Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80 ZJN2 ožujka, 2020
Zaključak o utvđivanju konačnog prijedloga – I. izmjenja i dopuna Urbanističkog plana uređenja neselja Dvor25 veljače, 2020
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Dvor25 veljače, 2020
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor25 veljače, 2020
XX Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu20 veljače, 2020
Financijski izvještaj za 2019. Dječji vrtić11 veljače, 2020
Financijski izvještaj za 2019. Knjižnica11 veljače, 2020
Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Dvor4 veljače, 2020
Urbanističi plan uređenja naselja Dvor – sažetak4 veljače, 2020
Urbanističi plan uređenja naselja Dvor – Komunalna infrastruktura mreza4 veljače, 2020
Urbanističi plan uređenja naselja Dvor – sažetak3 veljače, 2020
Urbanističi plan uređenja naselja Dvor – Komunalna infrastruktura mreza3 veljače, 2020
Plan nabave Općine Dvor za 2020. godinu16 siječnja, 2020
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2020. godinu16 siječnja, 2020
Plan nabave za 2020. godinu – TD Dvorkom16 siječnja, 2020
Plan nabave za 2020. godinu – TD Komunalac16 siječnja, 2020
3. Izmjene i dopune proračuna Općine Dvor za 2019.10 siječnja, 2020
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu19 prosinca, 2019
Saziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor17 prosinca, 2019
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude4 prosinca, 2019
Saziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor28 studenoga, 2019
Odluku o razrješenju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama25 studenoga, 2019
Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama25 studenoga, 2019
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti25 studenoga, 2019
Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti aktivnostima u poljoprivredi19 studenoga, 2019
Plan razvojnih programa Općine Dvor18 studenoga, 2019
Proračun Općine Dvor za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu16 studenoga, 2019
Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu – 2. dio15 studenoga, 2019
Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu – 1. dio15 studenoga, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 11.11.2019.11 studenoga, 2019
XIX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu11 studenoga, 2019
Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2019. godini (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi)6 studenoga, 2019
III. Izmjene Plana nabave Komunalca – Dvor d.o.o. za 2019. godinu6 studenoga, 2019
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor – 01.01.2019. – 30.06.2019.30 listopada, 2019
I. Izmjene i dopune Procedure stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor (u Dokumentima po skupinama30 listopada, 2019
XVIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu29 listopada, 2019
Odluku o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor23 listopada, 2019
Devetomjesečni financijski izvještaj za Općinu Dvor22 listopada, 2019
Devetomjesečni financijski izvještaj za Knjižnica22 listopada, 2019
Devetomjesečni financijski izvještaj za Dječji vrtić22 listopada, 2019
Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća14 listopada, 2019
Saziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća i Obavijest o odgodi 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor11 listopada, 2019
Obavijest o odgodi 22. sjednice Općinskog vijeća11 listopada, 2019
XVII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu9 listopada, 2019
XVI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu2 listopada, 2019
I. Izmjene Plana nabave trgovačkog društva Dvorkom d.o.o. za komunalne usluge za 2019. godinu2 listopada, 2019
XV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu27 rujna, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 19. 9. 2019.25 rujna, 2019
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu25 rujna, 2019
Saziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor25 rujna, 2019
Zapisnik za 20 sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor25 rujna, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 6. 9. 2019. godine11 rujna, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 4.9.2019.4 rujna, 2019
XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu4 rujna, 2019
XII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu4 rujna, 2019
XI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor i to u Dokumentima po skupinama9 kolovoza, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2019 godina stanje na dan 2 8 20198 kolovoza, 2019
X Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019 godinu8 kolovoza, 2019
OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA 20181 kolovoza, 2019
Godišnji obračun proračuna za 20181 kolovoza, 2019
2 Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019 n i d1 kolovoza, 2019
ZAPISNIK sa 19. sjednice Vijeća – 13.06.201926 srpnja, 2019
ZAPISNIK sa 18. sjednice Vijeća – 29.03.201926 srpnja, 2019
ZAPISNIK sa 17. sjednice Vijeća – 30.01.201926 srpnja, 2019
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu22 srpnja, 2019
Financijasko izvješće za Lipanj DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR18 srpnja, 2019
Financijsko izvješće za Lipanj OPĆINA DVOR18 srpnja, 2019
Saziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor18 srpnja, 2019
IX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu16 srpnja, 2019
VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu10 srpnja, 2019
VII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu1 srpnja, 2019
VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu26 lipnja, 2019
ZAPISNIK sa 16. sjednice Vijeća 20.12.201826 lipnja, 2019
V Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu21 lipnja, 2019
Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dvor KLASA: 013-01/19-01/03, URBROJ: 2176/08-01/19-21 od 10.06.2019. o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. godine i načinu njihova korištenja13 lipnja, 2019
Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor7 lipnja, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 03. lipnja 2019.5 lipnja, 2019
ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU15 svibnja, 2019
Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor13 svibnja, 2019
ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU6 svibnja, 2019
Odluka o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika29 travnja, 2019
ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU16 travnja, 2019
PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU16 travnja, 2019
PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU16 travnja, 2019
Rješenje o određivanju biračkih mjesta15 travnja, 2019
Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.201915 travnja, 2019
Financijaska izvješća za KNJIŽNICU OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.201915 travnja, 2019
Financijaska izvješća za DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.201915 travnja, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 05.04.2019.5 travnja, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 27.03.2019.27 ožujka, 2019
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu27 ožujka, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 25.03.2019. godine25 ožujka, 2019
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu25 ožujka, 2019
Saziv za 18 sjednicu Općinskog Vijeća Općine Dvor22 ožujka, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 15.03.201915 ožujka, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2019. godinu13 ožujka, 2019
III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu12 ožujka, 2019
Konsolidirano financijsko izvješće za period 01.01.2018 do 31.12.20187 ožujka, 2019
Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće7 ožujka, 2019
Obrazac SM-45 ožujka, 2019
Obrazac SM-35 ožujka, 2019
Obrazac SM-25 ožujka, 2019
Obrazac SM-15 ožujka, 2019
Obavijest o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika5 ožujka, 2019
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika5 ožujka, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu28 veljače, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu15 veljače, 2019
Plan nabave za Knjižnicu i čitaonicu Dvor 2019.13 veljače, 2019
Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz proračuna Općine Dvor za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine11 veljače, 2019
II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu11 veljače, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu7 veljače, 2019
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu31 siječnja, 2019
Saziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor24 siječnja, 2019
Plan nabave Dvorkom-a d.o.o. za 2019. godinu18 siječnja, 2019
Plan nabave Komunalca – Dvor d.o.o. za 2019. godinu.18 siječnja, 2019
Strategija – Smjernice zaštite osobnih podataka Općine Dvor18 siječnja, 2019
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka18 siječnja, 2019
Politika privatnosti zaštite osobnih podataka Općine Dvor18 siječnja, 2019
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka15 siječnja, 2019
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu14 siječnja, 2019
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu14 siječnja, 2019
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija10 siječnja, 2019
Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2018. godini – stanje na dan 31.12.2018. godine (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi)4 siječnja, 2019
Plan nabave Općine Dvor za 2019. godinu3 siječnja, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor 21.06.2017. godine28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 8. sjednice Vijeća – 27.03.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 7. sjednice Vijeća – 31.01.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 5. sjednice Vijeća 30.11.2017. godine28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 4. sjednice Vijeća 06.10.2017. godine28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 2. sjednice Vijeća 13.07.2017. godine28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 15. sjednice Vijeća – 30.11.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća – 30.10.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 13. sjednice Vijeća – 11.10.201828 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 12. sjednice Vijeća – 13.09.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 11. sjednice Vijeća – 06.09.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 10. sjednice Vijeća – 02.07.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK 6. sjednice Vijeća – 27.12.2017.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 9. sjednice Vijeća – 25.05.2018.28 prosinca, 2018
Proračun Općine Dvor za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu21 prosinca, 2018
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu21 prosinca, 2018
XV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu18 prosinca, 2018
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support