Općina Dvor

Dokumenti po redosljedu

Naziv dokumentaDatumLink preuzimanja
Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor 30. 11. 2023.24 studenoga, 2023
Izvješće o javnoj raspravi9 studenoga, 2023
XVII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu.31 listopada, 2023
XVI.Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu27 listopada, 2023
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2023. godinu za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.25 listopada, 2023
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2023. godinu25 listopada, 2023
XV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu20 listopada, 2023
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu19 listopada, 2023
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka18 listopada, 2023
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine:18 listopada, 2023
Financijski izvještaj 1.9.2023. – OPĆINA DVOR18 listopada, 2023
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine:18 listopada, 2023
Financijski izvještaj 1.9.2023. – Dječji vrtić Dvor18 listopada, 2023
Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine:18 listopada, 2023
Financijski izvještaj 1.9.2023. – Knjižnica Dvor18 listopada, 2023
Zaključka o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor.13 listopada, 2023
Zaključka o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor.13 listopada, 2023
XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu13 listopada, 2023
POZIV NA JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dvor13 listopada, 2023
XII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu.9 listopada, 2023
Saziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor9 listopada, 2023
XI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu4 listopada, 2023
9. Odluka o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Donja Oraovica kao kom. infr. javnog dobra u općoj uporabi – 09.23.28 rujna, 2023
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu općinskog načelnika28 rujna, 2023
7. Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sunce28 rujna, 2023
6. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor28 rujna, 2023
5. Odluka o utvrđivanju svojstva spomen obilježja Volinja28 rujna, 2023
4. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dvor28 rujna, 2023
3. Odluka o fin. nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike OŠ – 09.2023.28 rujna, 2023
2. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece za pedagošku 2023-202428 rujna, 2023
1. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor27 rujna, 2023
Saziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor8 rujna, 2023
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Dvor5 rujna, 2023
X. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor31 kolovoza, 2023
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Dvor30 kolovoza, 2023
IX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu11 kolovoza, 2023
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2023. godinu.11 srpnja, 2023
Godišnji obračun Proračuna za 2022. godinu11 srpnja, 2023
VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu7 srpnja, 2023
Saziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor23 lipnja, 2023
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Dvor21 lipnja, 2023
Izvješće o visini troškova izbora za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina9 lipnja, 2023
Saziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor26 svibnja, 2023
Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Povjerenstva za procjenu stambenih jednica22 svibnja, 2023
VII izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu16 svibnja, 2023
Obrazac 9 – Financijski-izvjestaj-programa-projekta10 svibnja, 2023
Obrazac 8 – Opisni-izvjestaj-programa-projekta10 svibnja, 2023
Obrazac 7 – popis dokumentacije10 svibnja, 2023
Obrazac 6 – Izjava o partnerstvu10 svibnja, 2023
Obrazac 5 – Izjava o nekažnjavanju10 svibnja, 2023
Obrazac 4 – Privola korisnika10 svibnja, 2023
Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja10 svibnja, 2023
Obrazac 2 – Proracun programa projekta aktivnosti10 svibnja, 2023
Obrazac 1 – Opis programa10 svibnja, 2023
Obrazac – zahtjev za isplatu financijskih sredstava10 svibnja, 2023
Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstava – udruge10 svibnja, 2023
Javni natječaj10 svibnja, 2023
Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Dvor8 svibnja, 2023
VI izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu21 travnja, 2023
V izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu20 travnja, 2023
IV izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu5 travnja, 2023
Registar Ugovora o javnoj nabavi u 2022. godini30 ožujka, 2023
III izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu28 ožujka, 2023
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor23 ožujka, 2023
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2023.20 ožujka, 2023
II izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023. godinu,16 ožujka, 2023
Konsolidirani finanacijski izvještaj13 ožujka, 2023
Odluku o korisnicima stipendije3 ožujka, 2023
Saziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor3 ožujka, 2023
I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2023.godinu28 veljače, 2023
Odluka o provedbi preventivne i obavezne dezinfekcije i dezinsekcije17 veljače, 2023
Bilješke za 2022. godinu – DJEČJI VRTIĆ9 veljače, 2023
Financijsko izvješće za DJEČJI VRTIĆ9 veljače, 2023
Bilješke za 2022. godinu – KNJIŽNICA9 veljače, 2023
Financijsko izvješće za KNJIŽNICU9 veljače, 2023
Popis udjela članova Općinskog Vijeća općine Dvor u vlasništvu poslovog subjekta8 veljače, 2023
Podaci o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje27 siječnja, 2023
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka17 siječnja, 2023
3. Izmjene Proračuna17 siječnja, 2023
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor u 2023. godini16 siječnja, 2023
Plan nabave Općine Dvor za 2023.godinu12 siječnja, 2023
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu30 prosinca, 2022
Saziv za 13. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor20 prosinca, 2022
Proračun Općine Dvor za 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. – 14.12.22.19 prosinca, 2022
Obrazlozenje prijedloga Proračuna za 2023. i projekcije 2024 i 2025.-EUR – 15.12.2219 prosinca, 2022
Odluka o izvršenju Proračuna za 2023. – 03.12.202219 prosinca, 2022
Polugodišnji izvještaj O IZVRŠENJU PRORAČUNA 1-6-22. 11.2022.16 prosinca, 2022
Saziva za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor8 prosinca, 2022
XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu2 prosinca, 2022
Saziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor29 studenoga, 2022
XII. Izmjenu i dopunu Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu22 studenoga, 2022
Planovi nabave, XI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022.godin21 listopada, 2022
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Dvor i pripadajućih kartografskih prikaza20 listopada, 2022
Pročišćeni tekst odredbi za provedbu Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor i pripadajućih kartografskih prikaza20 listopada, 2022
4.B NAČIN GRADNJE20 listopada, 2022
4.A OBLICI KORIŠTENJA20 listopada, 2022
3.B PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU20 listopada, 2022
3.A PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA20 listopada, 2022
2.B KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA20 listopada, 2022
2.A PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE20 listopada, 2022
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA20 listopada, 2022
Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za DJEČJI VRTIĆ12 listopada, 2022
Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za KNJIŽNICU I ČITAONICU12 listopada, 2022
Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za OPĆINU DVOR12 listopada, 2022
Odredba za provedbu UPU10 listopada, 2022
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2022.7 listopada, 2022
X izmjene i dopune Plana nabave28 rujna, 2022
Saziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor14 rujna, 2022
IX Izmjenu I dopunu Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu26 kolovoza, 2022
VIII izmjenu u dopunu Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu.10 kolovoza, 2022
Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.06.2022.27 srpnja, 2022
Financijski izvještaj za prvih šest mjeseci za Općinu Dvor15 srpnja, 2022
Financijski izvještaj za prvih šest mjeseci za Knjižnicu15 srpnja, 2022
Financijski izvještaj za prvih šest mjeseci za Dječji vrtić15 srpnja, 2022
1. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2022.4 srpnja, 2022
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za 2021.4 srpnja, 2022
1. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Dvor za 2022.4 srpnja, 2022
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za 2021.4 srpnja, 2022
VII izmjena i dopuna1 srpnja, 2022
Odluka o osiguranju sredstava udrugama1 srpnja, 2022
VI izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor za 2022.docx24 lipnja, 2022
OBAVIJEST o nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120/1615 lipnja, 2022
II IZMJENA PLANA NABAVE KOMUNALAC DVOR8 lipnja, 2022
Saziv za 09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor8 lipnja, 2022
OPERATIVNI PLAN ADULTNO31 svibnja, 2022
V izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu17 svibnja, 2022
Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstava10 svibnja, 2022
IV izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor14 travnja, 2022
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za OPĆINU DVOR13 travnja, 2022
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za KNJIŽNICU I ČITAONICU13 travnja, 2022
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za DJEČJI VRTIĆ DVOR13 travnja, 2022
Saziv za 08. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor12 travnja, 2022
Odluka o korisnicima stipendije5 travnja, 2022
Plan prijma u službu u JUO za 2022.1 travnja, 2022
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2021. godini30 ožujka, 2022
Evidencija ugovora sklopljenih u 2021. godini30 ožujka, 2022
III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor29 ožujka, 2022
Pravilnik o provođenje jednostavne nabave24 ožujka, 2022
Popis korisnika sponzorstava i donacija za programe i projekte korisnicima iz Proračuna Općine Dvor za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine10 ožujka, 2022
Financijski Izvještaj za OPĆINU DVOR4 ožujka, 2022
Financijski Izvještaj za OPĆINU DVOR KONSOLIDIRANI4 ožujka, 2022
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE4 ožujka, 2022
PRIJAVNICA ZA JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku 2021-2022 02.03.2022.4 ožujka, 2022
JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku 2021-2022 02.03.2022.4 ožujka, 2022
Saziv za 07. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor25 veljače, 2022
I. IZMJENA PLANA NABAVE KOMUNALAC23 veljače, 2022
Plan Nabave 2021. III IZMJENA17 veljače, 2022
ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu 3 ID PPUO Dvor16 veljače, 2022
II izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu8 veljače, 2022
I izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu7 veljače, 2022
Odluka o izradi III ID PPUO Dvor1 veljače, 2022
Plan nabave Komunalac Dvor d.o.o1 veljače, 2022
Plan nabave Dvorkom d.o.o1 veljače, 2022
Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka u radu 17.01.2022.19 siječnja, 2022
3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu – 30.12.2021.18 siječnja, 2022
Plan nabave za 2022. Godinu13 siječnja, 2022
Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2022. godinu10 siječnja, 2022
XV izmjena i dopuna plana nabave29 prosinca, 2021
Saziv za 06. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor23 prosinca, 2021
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021. godinu17 prosinca, 2021
Proračun Općine Dvor za 2022. sa projekcijama – 03.12.2021.16 prosinca, 2021
Odluka o izvršenju Proračuna za 2022. – 03.12.202216 prosinca, 2021
XIII Izmjena i dopuna plana nabave općine Dvor za 2021.godinu29 studenoga, 2021
Saziv za 05. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor26 studenoga, 2021
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave19 studenoga, 2021
Popis gospodarskih subjekata s kojima je Dvorkom u sukobu interesa19 studenoga, 2021
Izjava o ne postojanju sukoba interesa19 studenoga, 2021
II izmjene Plana nabave za 2021.16 studenoga, 2021
Saziv za 04. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor5 studenoga, 2021
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš3 studenoga, 2021
XII izmjene i dopune Plana nabave26 listopada, 2021
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II ID UP uređenja naselja Dvor25 listopada, 2021
Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 – Općina Dvor13 listopada, 2021
Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 – Dječji vrtić13 listopada, 2021
Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 – Knjižnica13 listopada, 2021
XI izmjena i dopuna Plana nabave4 listopada, 2021
Odluku o izradi II izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor9 rujna, 2021
Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu II izmjena I dopuna9 rujna, 2021
X. Izmjene i dopune Plana nabave3 rujna, 2021
IX. Izmjene i dopune Plana nabave20 kolovoza, 2021
VIII izmjene I dopune Plana nabavez za 2021.godinu9 kolovoza, 2021
Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu28 srpnja, 2021
Saziv za 2 sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor28 srpnja, 2021
Obrazac prijave na natječaj u području sporta (1)28 srpnja, 2021
NATJEČAJ za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu28 srpnja, 2021
Konsolidirani financijski izvještaj21 srpnja, 2021
Financijski izvještaj za siječanj-lipanj 2021 za Općinu Dvor19 srpnja, 2021
Financijski izvještaj za siječanj-lipanj 2021 za Knjižnicu Dvor19 srpnja, 2021
Financijski izvještaj za siječanj-lipanj 2021 za Dječji vrtić Dvor19 srpnja, 2021
VII izmjene i dopune Plana nabave 01.07.2021.2 srpnja, 2021
VI izmjene i dopune Plana nabave 09.06.2021.2 srpnja, 2021
V izmjene i dopune Plana nabave 13.04.2021.2 srpnja, 2021
Plan nabave Općine Dvor za 2021.2 srpnja, 2021
IV izmjene i dopune Plana nabave za 2021.2 srpnja, 2021
III izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021.2 srpnja, 2021
II izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021.2 srpnja, 2021
I izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021.2 srpnja, 2021
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II izmjene urbanističkog plana uređenja naselja Dvor17 lipnja, 2021
Financijsko izvješće I-III 2021. za Općinu Dvor14 travnja, 2021
Financijsko izvješće I-III 2021. za Dječji vrtić14 travnja, 2021
Financijsko izvješće I-III 2021. za Knjižnicu14 travnja, 2021
Odluka o provedbi DDD mjera14 travnja, 2021
ODLUKA o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije7 travnja, 2021
Konsolidirano financijsko izvješće za OPĆINU DVOR1 ožujka, 2021
Plan nabave Komunalac-Dvor za 2021. godinu25 veljače, 2021
Financijski izvještaj za OPĆINU DVOR – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinca 2020.16 veljače, 2021
Plan nabave za Dvorkom za 2021. godinu10 veljače, 2021
Financijski izvještaj Knjižnice – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.5 veljače, 2021
Financijski izvještaj Dječjieg vrtića – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinca 2020.5 veljače, 2021
Proračun Općine Dvor za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. 10.12.2020.15 prosinca, 2020
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.10 prosinca, 2020
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. – 10.12.2020.10 prosinca, 2020
Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020.godinu3 prosinca, 2020
XII izmjene I dopune Plana nabave za 2020.godinu27 studenoga, 2020
Financijski izvještaj Općine Dvor – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.19 listopada, 2020
Financijski izvještaj Dječjieg vrtića – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.19 listopada, 2020
Financijski izvještaj Knjižnice – za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.19 listopada, 2020
Saziv 29. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor24 rujna, 2020
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNE STRANICE24 rujna, 2020
VIII izmjene i dopune Plana nabave za 2020 godinu4 rujna, 2020
VII izmjene i dopune Plana nabavez za 2020 godinu4 rujna, 2020
Godišnji obračun o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2019. Godinu.23 srpnja, 2020
V izmjene I dopune Plana nabave za 2020 godinu21 srpnja, 2020
Saziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor18 srpnja, 2020
Fin izvjestaj 01 06 20 OPCINA15 srpnja, 2020
Fin izvjestaj 01 06 20 DV15 srpnja, 2020
Fin izvjestaj 01 06 20 KNJIZ15 srpnja, 2020
IV. Izmjene I dopne Plana nabave23 lipnja, 2020
Odluku o korisnicima stipendije za školsku 2019/2020 godinu27 svibnja, 2020
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude27 svibnja, 2020
III Izmjene i dopune Plana nabave 2020.25 svibnja, 2020
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristupa informacijama za 201921 svibnja, 2020
Financijski izvještaj 1.3.2020. godine – Knjižnica15 svibnja, 2020
Financijski izvještaj 1.3.2020. godine – Dječji vrtić15 svibnja, 2020
Financijski izvještaj 1.3.2020. godine – Općina Dvor15 svibnja, 2020
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DVOR 2018. – 2023.23 travnja, 2020
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti ZBIRNA23 travnja, 2020
Saziv 27. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor17 travnja, 2020
Registar ugovora sa EOJN-a ažuriran na dan 18.03.2020. godine18 ožujka, 2020
II izmjena I dopuna Plana nabave za 2020. godinu17 ožujka, 2020
Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020. godinu11 ožujka, 2020
Financijsko izvješće za 2019. godinu – Općina Dvor2 ožujka, 2020
BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za 2019. godinu – Općina Dvor2 ožujka, 2020
Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80 ZJN2 ožujka, 2020
Zaključak o utvđivanju konačnog prijedloga – I. izmjenja i dopuna Urbanističkog plana uređenja neselja Dvor25 veljače, 2020
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Dvor25 veljače, 2020
Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor25 veljače, 2020
XX Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu20 veljače, 2020
Financijski izvještaj za 2019. Dječji vrtić11 veljače, 2020
Financijski izvještaj za 2019. Knjižnica11 veljače, 2020
Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Dvor4 veljače, 2020
Urbanističi plan uređenja naselja Dvor – sažetak4 veljače, 2020
Urbanističi plan uređenja naselja Dvor – Komunalna infrastruktura mreza4 veljače, 2020
Urbanističi plan uređenja naselja Dvor – sažetak3 veljače, 2020
Urbanističi plan uređenja naselja Dvor – Komunalna infrastruktura mreza3 veljače, 2020
Plan nabave Općine Dvor za 2020. godinu16 siječnja, 2020
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2020. godinu16 siječnja, 2020
Plan nabave za 2020. godinu – TD Dvorkom16 siječnja, 2020
Plan nabave za 2020. godinu – TD Komunalac16 siječnja, 2020
3. Izmjene i dopune proračuna Općine Dvor za 2019.10 siječnja, 2020
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu19 prosinca, 2019
Saziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor17 prosinca, 2019
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude4 prosinca, 2019
Saziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor28 studenoga, 2019
Odluku o razrješenju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama25 studenoga, 2019
Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama25 studenoga, 2019
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti25 studenoga, 2019
Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti aktivnostima u poljoprivredi19 studenoga, 2019
Plan razvojnih programa Općine Dvor18 studenoga, 2019
Proračun Općine Dvor za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu16 studenoga, 2019
Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu – 2. dio15 studenoga, 2019
Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu – 1. dio15 studenoga, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 11.11.2019.11 studenoga, 2019
XIX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu11 studenoga, 2019
Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2019. godini (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi)6 studenoga, 2019
III. Izmjene Plana nabave Komunalca – Dvor d.o.o. za 2019. godinu6 studenoga, 2019
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor – 01.01.2019. – 30.06.2019.30 listopada, 2019
I. Izmjene i dopune Procedure stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor (u Dokumentima po skupinama30 listopada, 2019
XVIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu29 listopada, 2019
Odluku o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor23 listopada, 2019
Devetomjesečni financijski izvještaj za Općinu Dvor22 listopada, 2019
Devetomjesečni financijski izvještaj za Knjižnica22 listopada, 2019
Devetomjesečni financijski izvještaj za Dječji vrtić22 listopada, 2019
Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća14 listopada, 2019
Saziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća i Obavijest o odgodi 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor11 listopada, 2019
Obavijest o odgodi 22. sjednice Općinskog vijeća11 listopada, 2019
XVII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu9 listopada, 2019
XVI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu2 listopada, 2019
I. Izmjene Plana nabave trgovačkog društva Dvorkom d.o.o. za komunalne usluge za 2019. godinu2 listopada, 2019
XV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu27 rujna, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 19. 9. 2019.25 rujna, 2019
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu25 rujna, 2019
Saziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor25 rujna, 2019
Zapisnik za 20 sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor25 rujna, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 6. 9. 2019. godine11 rujna, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 4.9.2019.4 rujna, 2019
XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu4 rujna, 2019
XII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu4 rujna, 2019
XI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor i to u Dokumentima po skupinama9 kolovoza, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2019 godina stanje na dan 2 8 20198 kolovoza, 2019
X Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019 godinu8 kolovoza, 2019
OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA 20181 kolovoza, 2019
Godišnji obračun proračuna za 20181 kolovoza, 2019
2 Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019 n i d1 kolovoza, 2019
ZAPISNIK sa 19. sjednice Vijeća – 13.06.201926 srpnja, 2019
ZAPISNIK sa 18. sjednice Vijeća – 29.03.201926 srpnja, 2019
ZAPISNIK sa 17. sjednice Vijeća – 30.01.201926 srpnja, 2019
1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu22 srpnja, 2019
Financijasko izvješće za Lipanj DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR18 srpnja, 2019
Financijsko izvješće za Lipanj OPĆINA DVOR18 srpnja, 2019
Saziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor18 srpnja, 2019
IX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu16 srpnja, 2019
VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu10 srpnja, 2019
VII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu1 srpnja, 2019
VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu26 lipnja, 2019
ZAPISNIK sa 16. sjednice Vijeća 20.12.201826 lipnja, 2019
V Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu21 lipnja, 2019
Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dvor KLASA: 013-01/19-01/03, URBROJ: 2176/08-01/19-21 od 10.06.2019. o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. godine i načinu njihova korištenja13 lipnja, 2019
Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor7 lipnja, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 03. lipnja 2019.5 lipnja, 2019
ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU15 svibnja, 2019
Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor13 svibnja, 2019
ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU6 svibnja, 2019
Odluka o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika29 travnja, 2019
ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU16 travnja, 2019
PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU16 travnja, 2019
PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU16 travnja, 2019
Rješenje o određivanju biračkih mjesta15 travnja, 2019
Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.201915 travnja, 2019
Financijaska izvješća za KNJIŽNICU OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.201915 travnja, 2019
Financijaska izvješća za DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.201915 travnja, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 05.04.2019.5 travnja, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 27.03.2019.27 ožujka, 2019
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu27 ožujka, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 25.03.2019. godine25 ožujka, 2019
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu25 ožujka, 2019
Saziv za 18 sjednicu Općinskog Vijeća Općine Dvor22 ožujka, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 15.03.201915 ožujka, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2019. godinu13 ožujka, 2019
III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu12 ožujka, 2019
Konsolidirano financijsko izvješće za period 01.01.2018 do 31.12.20187 ožujka, 2019
Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće7 ožujka, 2019
Obrazac SM-45 ožujka, 2019
Obrazac SM-35 ožujka, 2019
Obrazac SM-25 ožujka, 2019
Obrazac SM-15 ožujka, 2019
Obavijest o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika5 ožujka, 2019
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika5 ožujka, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu28 veljače, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu15 veljače, 2019
Plan nabave za Knjižnicu i čitaonicu Dvor 2019.13 veljače, 2019
Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz proračuna Općine Dvor za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine11 veljače, 2019
II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu11 veljače, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu7 veljače, 2019
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu31 siječnja, 2019
Saziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor24 siječnja, 2019
Plan nabave Dvorkom-a d.o.o. za 2019. godinu18 siječnja, 2019
Plan nabave Komunalca – Dvor d.o.o. za 2019. godinu.18 siječnja, 2019
Strategija – Smjernice zaštite osobnih podataka Općine Dvor18 siječnja, 2019
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka18 siječnja, 2019
Politika privatnosti zaštite osobnih podataka Općine Dvor18 siječnja, 2019
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka15 siječnja, 2019
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu14 siječnja, 2019
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu14 siječnja, 2019
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija10 siječnja, 2019
Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2018. godini – stanje na dan 31.12.2018. godine (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi)4 siječnja, 2019
Plan nabave Općine Dvor za 2019. godinu3 siječnja, 2019
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor 21.06.2017. godine28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 8. sjednice Vijeća – 27.03.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 7. sjednice Vijeća – 31.01.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 5. sjednice Vijeća 30.11.2017. godine28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 4. sjednice Vijeća 06.10.2017. godine28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 2. sjednice Vijeća 13.07.2017. godine28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 15. sjednice Vijeća – 30.11.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća – 30.10.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 13. sjednice Vijeća – 11.10.201828 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 12. sjednice Vijeća – 13.09.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 11. sjednice Vijeća – 06.09.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 10. sjednice Vijeća – 02.07.2018.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK 6. sjednice Vijeća – 27.12.2017.28 prosinca, 2018
ZAPISNIK sa 9. sjednice Vijeća – 25.05.2018.28 prosinca, 2018
Proračun Općine Dvor za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu21 prosinca, 2018
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu21 prosinca, 2018
XV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu18 prosinca, 2018
XIV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu19 studenoga, 2018
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću19 studenoga, 2018
IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu15 studenoga, 2018
XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu5 studenoga, 2018
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – stanje na dan 24.10.2018. godine24 listopada, 2018
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. godine23 listopada, 2018
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B)18 listopada, 2018
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju18 listopada, 2018
Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)18 listopada, 2018
Suglasnost načelnika 2012 – o davanju suglasnosti na odluku o cijeni vodnih usluga12 listopada, 2018
Pravilnik o opskrbi pitkom vodom12 listopada, 2018
XII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu10 listopada, 2018
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Općina Dvor10 listopada, 2018
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Dječji vrtić10 listopada, 2018
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Knjižnica i čitaonica10 listopada, 2018
Obavijest o rezultatima održanog intervjua i rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za pravne poslove, poslove Općinskog vijeća i Općinskog5 listopada, 2018
Obavijest o rezultatima održanog pisanog testiranja te datumu i mjestu održavanja intervjua za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za pravne poslove, poslove Općinskog vijeća i općinskog načelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor.28 rujna, 2018
UGOVORENI I REALIZIRANI PROJEKTI Općina ima ugovorenih 36.384.965 kn, od toga 15.931.985 evropskih sredstava!25 rujna, 2018
Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2018. godini – stanje na dan 31.08.2018.24 rujna, 2018
Javnost rada općinskog vijeća24 rujna, 2018
Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Dvor24 rujna, 2018
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2018. godina dopune20 rujna, 2018
Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja kandidata (pisano testiranje) za prijam na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove, poslove Općinskog vijeća i općinskog načelnika20 rujna, 2018
XI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu14 rujna, 2018
X. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu7 rujna, 2018
IX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu29 kolovoza, 2018
Opis poslova, podaci o plaći i upute kandidatima23 kolovoza, 2018
Obavijest o objavi Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za pravne poslove23 kolovoza, 2018
Javni natječaj za prijam u službu višeg savjetnika za pravne poslove, poslove Općinskog vijeća i općinskog načelnika23 kolovoza, 2018
VIII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu.17 kolovoza, 2018
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina – stanje na dan 30.06.2018. godine.26 srpnja, 2018
Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini – stanje na dan 26.07.2018.26 srpnja, 2018
Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz proračuna Općine Dvor za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine.26 srpnja, 2018
Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. – Općina Dvor23 srpnja, 2018
Financijski izvještaj konsolidarni za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. – Općina Dvor23 srpnja, 2018
Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. – Dječji vrtić23 srpnja, 2018
Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. – Knjižnica i čitaonica Dvor23 srpnja, 2018
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu20 srpnja, 2018
VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018.20 srpnja, 2018
I. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu18 srpnja, 2018
II Izmjene Proracuna za 2018. godinu9 srpnja, 2018
VI Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu4 srpnja, 2018
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DVOR II. izmjene i dopune18 lipnja, 2018
V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu18 lipnja, 2018
IV Izmjene i dopune Plana nabave Opcine Dvor za 2018 godinu7 lipnja, 2018
III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu22 svibnja, 2018
II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu26 travnja, 2018
Plan nabave Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2018. godinu3 travnja, 2018
Zapisnik sa sjednice Stožera civilne zaštite Općine Dvor, održane 09. ožujka 2018. godine9 ožujka, 2018
Konsolidirani izvještaj8 ožujka, 2018
I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu.6 ožujka, 2018
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu22 veljače, 2018
Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine.18 veljače, 2018
Financijski izvještaj 2017 – Općina Dvor17 veljače, 2018
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine12 veljače, 2018
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine12 veljače, 2018
Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine12 veljače, 2018
Donacije i sponzorstva za 2017. godinu12 veljače, 2018
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu12 veljače, 2018
Novi infrastrukturni projekti!12 veljače, 2018
Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2017. godini – stanje na dan 31.12.2017. godine6 veljače, 2018
Financijski izvještaj Knjižnica5 veljače, 2018
Financijski izvještaj Dječji vrtić5 veljače, 2018
Plan nabave Komunalca – Dvor d.o.o.1 veljače, 2018
Plan nabave Dvorkoma d.o.o.1 veljače, 2018
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)31 siječnja, 2018
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (excel)31 siječnja, 2018
Plan nabave Općine Dvor za 2018. godinu17 siječnja, 2018
II Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor11 siječnja, 2018
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor29 prosinca, 2017
Proračun za 2018. godinu13 prosinca, 2017
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu.21 studenoga, 2017
Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2018. god. sa projekcijama za 2019. i 2020. god.15 studenoga, 2017
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor14 studenoga, 2017
Objava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor14 studenoga, 2017
I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Komunalca – Dvor d.o.o.16 listopada, 2017
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Općina Dvor12 listopada, 2017
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Knjižnica12 listopada, 2017
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Dječji vrtić12 listopada, 2017
Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika9 listopada, 2017
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za razdoblje 1.1. – 30.6. 2017.3 listopada, 2017
Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu3 listopada, 2017
III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu.5 rujna, 2017
II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu.31 srpnja, 2017
Obrasci financijskog izvješća 2017. Općina Dvor 1-6.1724 srpnja, 2017
Obrasci financijskog izvješća 2017. knjižnica 1-6.1724 srpnja, 2017
Obrasci financijskog izvješća 2017. Dječji vrtić 1-6.1724 srpnja, 2017
Financijsko izvješće 2017. Općina Dvor 1-6.17 i konsolidirani24 srpnja, 2017
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina21 srpnja, 2017
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine21 srpnja, 2017
Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini21 srpnja, 2017
Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine21 srpnja, 2017
Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini21 srpnja, 2017
Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.201721 srpnja, 2017
Akti Općinskog vijeća Općine Dvor21 srpnja, 2017
Odluka OIP Općine Dvor o visini troškova lokalnih izbora10 srpnja, 2017
Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor12 lipnja, 2017
Službeni vjesnik 17/176 lipnja, 2017
Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Dvor6 lipnja, 2017
Službeni vjesnik 67 B/166 lipnja, 2017
Službeni vjesnik 1/176 lipnja, 2017
Rezultati izbora za općinskog načelnika24 svibnja, 2017
Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća24 svibnja, 2017
Rezultati izbora za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda 2017.24 svibnja, 2017
Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi.17 svibnja, 2017
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Dvor5 svibnja, 2017
NIKOLA ARBUTINA KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
VLADIMIR BARTOLOVIĆ KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
SLAVKO BRDARIĆ KANDIDATURA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
FRANJO JURANKOVIĆ KANDIDATURA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
BRANISLAV JOKA KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
DAVOR STANIĆ KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
MARKO TEPŠIĆ KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
VIJEĆE GRUPA BIRAČA KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
SDSS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR5 svibnja, 2017
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support