Folder Zapisnici

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor (2792 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 49 KB)
default Z A P I S N I K sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja 15 10 2015 (157 preuzimanja) Popular Preuzmi (odt)
document ZAPISNIK sa 5. sjednice Općinskog vijeća - 23.05.2014 (1553 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 16 KB)
document ZAPISNIK sa 9. sjednice Vijeća - 25.05.2018. (1759 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 24 KB)
document ZAPISNIK 6. sjednice Vijeća - 27.12.2017. (1714 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 20 KB)
document ZAPISNIK Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 22.11.2013. (1807 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 25 KB)
document ZAPISNIK Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 27.06.2013. (2021 preuzimanje) Popular Preuzmi (docx, 21 KB)
document ZAPISNIK Prva sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor – 12.09.2013. (2047 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 22 KB)
document ZAPISNIK sa 10. sjednice Vijeća - 02.07.2018. (1492 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document ZAPISNIK sa 11. sjednice Vijeća - 06.09.2018. (1754 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 17 KB)
document ZAPISNIK sa 12. sjednice Vijeća - 13.09.2018. (1510 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
document ZAPISNIK sa 13. sjednice Vijeća - 11.10.2018 (1524 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 16 KB)
document ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća - 30.10.2018. (1476 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document ZAPISNIK sa 15. sjednice Vijeća - 30.11.2018. (1551 preuzimanje) Popular Preuzmi (docx, 26 KB)
document ZAPISNIK sa 16. sjednice Vijeća 20.12.2018 (1319 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 20 KB)
document ZAPISNIK sa 17. sjednice Vijeća - 30.01.2019 (1388 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 22 KB)
document ZAPISNIK sa 18. sjednice Vijeća - 29.03.2019 (1376 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 22 KB)
document ZAPISNIK sa 19. sjednice Vijeća - 13.06.2019 (1379 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 18 KB)
document ZAPISNIK sa 2. sjednice Vijeća 13.07.2017. godine (1723 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 17 KB)
document Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća (2022 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 22 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281