Folder Urbanistički plan uređenja naselja Dvor

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
pdf Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II ID UP uređenja naselja Dvor (765 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 846 KB)
pdf Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (2445 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 931 KB)
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (5647 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 4.44 MB)
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (6110 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 3.06 MB)
pdf Kartogram - NAMJENA (6204 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 3.08 MB)
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (5720 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 3.09 MB)
pdf KARTOGRAM - PROMET (5430 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 2.48 MB)
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (6136 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 2.38 MB)
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (6071 preuzimanje) Popular Preuzmi (pdf, 2.84 MB)
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (8074 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 4.81 MB)
pdf Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Dvor (2593 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 178 KB)
pdf Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu II izmjena I dopuna (762 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 264 KB)
pdf Odluku o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (2435 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 243 KB)
pdf Odluku o izradi II izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (736 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 258 KB)
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (6527 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 492 KB)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - Komunalna infrastruktura mreza (2337 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 18.00 MB)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - Komunalna infrastruktura mreza (2521 preuzimanje) Popular Preuzmi (pdf, 18.00 MB)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - sažetak (2533 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 1.45 MB)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - sažetak (2468 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 1.45 MB)
pdf Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (2423 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 57 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281