Folder Urbanistički plan uređenja naselja Dvor

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
pdf Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II ID UP uređenja naselja Dvor (479 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 846 KB)
pdf Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (2050 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 931 KB)
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (5220 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 4.44 MB)
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (5587 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 3.06 MB)
pdf Kartogram - NAMJENA (5835 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 3.08 MB)
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (5221 preuzimanje) Popular Preuzmi (pdf, 3.09 MB)
pdf KARTOGRAM - PROMET (5038 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 2.48 MB)
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (5609 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 2.38 MB)
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (5540 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 2.84 MB)
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (7490 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 4.81 MB)
pdf Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Dvor (2179 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 178 KB)
pdf Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu II izmjena I dopuna (475 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 264 KB)
pdf Odluku o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (2038 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 243 KB)
pdf Odluku o izradi II izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (488 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 258 KB)
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (5968 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 492 KB)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - Komunalna infrastruktura mreza (1978 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 18.00 MB)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - Komunalna infrastruktura mreza (2134 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 18.00 MB)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - sažetak (2102 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 1.45 MB)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - sažetak (2051 preuzimanje) Popular Preuzmi (pdf, 1.45 MB)
pdf Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (2022 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 57 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281