Folder Proračun

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
spreadsheet 1. Proračun Općine Dvor za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. (825 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 129 KB)
spreadsheet 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu (1453 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 44 KB)
spreadsheet 2 Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019 n i d (1503 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 102 KB)
default 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2022 (149 preuzimanja) Popular Preuzmi
spreadsheet 3. Izmjene i dopune proračuna Općine Dvor za 2019. (2115 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 93 KB)
spreadsheet 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu - 30.12.2021. (626 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 141 KB)
spreadsheet Financijski izvještaj 2015 KNJIŽNICA (116 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls)
spreadsheet Financijski izvještaj 2015 OPĆINA (112 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls)
spreadsheet Financijski izvještaj 2015 VRTIĆ (1570 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijski izvještaj I- XII 2014. (215 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls)
pdf Godišnje izvješće (2190 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 212 KB)
spreadsheet GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DVOR ZA 2013 (1667 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 65 KB)
spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu (1664 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 295 KB)
spreadsheet Godišnji obračun o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2019. Godinu. (1444 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 366 KB)
spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2018 (1487 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 269 KB)
spreadsheet I Izmjene i dopune proračuna za 2014.xlsx (1598 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 27 KB)
spreadsheet II Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor (1519 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 121 KB)
spreadsheet II Izmjene Proracuna za 2018. godinu (1656 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 100 KB)
spreadsheet IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu (1403 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 96 KB)
spreadsheet Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2012. (2772 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 56 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281