Folder Financijska izvješća

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
document BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (1805 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 26 KB)
document BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE (276 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 26 KB)
document Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće (1295 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 49 KB)
spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Dječji vrtić (1544 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1.25 MB)
spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Knjižnica (1527 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1.25 MB)
spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Općinu Dvor (1550 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
document Donacije i sponzorstva za 2017. godinu (1442 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 48 KB)
document Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.2017 (1267 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 42 KB)
spreadsheet Fin izvjestaj 01 06 20 OPCINA (1194 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijaska izvješća za DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (1299 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijaska izvješća za KNJIŽNICU OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (1335 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1.25 MB)
spreadsheet Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (1316 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR (1089 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj KNJIŽNICA OPĆINE DVOR (1060 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls)
spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj OPĆINA DVOR (1053 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za DJEČJI VRTIĆ DVOR (184 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 513 KB)
spreadsheet Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za KNJIŽNICU I ČITAONICU (168 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 513 KB)
spreadsheet Financijska izvješća za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022. za OPĆINU DVOR (153 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 523 KB)
spreadsheet Financijski izvještaj za OPĆINU DVOR - za razdoblje: 1. siječanj 2020. - 31. prosinca 2020. (738 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Općina Dvor (1211 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281