Folder Planovi nabave

Dokumenti

pdf V izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor za 2022.godinu New

Objavila 8 preuzimanja

document IV izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor Popular

Objavila 104 preuzimanja

 

document III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Dvor Popular

Objavila 125 preuzimanja

pdf I. IZMJENA PLANA NABAVE KOMUNALAC Popular

Objavila 285 preuzimanja

 

document Plan Nabave 2021. III IZMJENA Popular

Objavila 272 preuzimanja

 

document I izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu Popular

Objavila 240 preuzimanja

 

pdf Plan nabave Komunalac Dvor d.o.o Popular

Objavila 296 preuzimanja

 

pdf Plan nabave Dvorkom d.o.o Popular

Objavila 303 preuzimanja

 

document Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka u radu 17.01.2022. Popular

Objavila 265 preuzimanja

 

document Plan nabave za 2022. Godinu Popular

Objavila 429 preuzimanja

 

document XV izmjena i dopuna plana nabave Popular

Objavila 331 preuzimanje

 

document XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021. godinu Popular

Objavila 364 preuzimanja

 

document XIII Izmjena i dopuna plana nabave općine Dvor za 2021.godinu Popular

Objavila 378 preuzimanja

 

document II izmjene Plana nabave za 2021. Popular

Objavila 403 preuzimanja

 

pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Popular

Objavila 415 preuzimanja

 

document XII izmjene i dopune Plana nabave Popular

Objavila 398 preuzimanja

document XI izmjena i dopuna Plana nabave Popular

Objavila 379 preuzimanja

document X. Izmjene i dopune Plana nabave Popular

Objavila 381 preuzimanje

document IX. Izmjene i dopune Plana nabave Popular

Objavila 416 preuzimanja

document VIII izmjene I dopune Plana nabavez za 2021.godinu Popular

Objavila 456 preuzimanja

 

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281