Folder Odluke

Dokumenti

document Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstava

Objavila 52 preuzimanja

 

document Odluka o korisnicima stipendije Popular

Objavila 142 preuzimanja

 

document Odluka o izradi III ID PPUO Dvor Popular

Objavila 268 preuzimanja

 

pdf Odluka o provedbi DDD mjera Popular

Objavila 778 preuzimanja

 

document Odluka o poništenju natječaja Popular

Objavila 1161 preuzimanje

document Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Dvor Popular

Objavila 109 preuzimanja

document Odluka o sufinanciranju izobrazbe za rukovanje i primjenu pesticida Popular

Objavila 1162 preuzimanja

pdf Odluka o objavljivanju Nacrta plana gospodarenja otpadom Popular

Objavila 1766 preuzimanja

document Obavijest o podnošenju zahtjeva za oslobađanje Komunalne naknade 2015 Popular

Objavila 1295 preuzimanja

Temeljem članka 21. Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik« Općine Dvor broj 57/06, 60/09, 59/10, 6/12 i 48/14) plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici plaćanja komunalne naknade...

 

document Statutarna Odluka o dopunama Statuta Općine Dvor Popular

Objavila 1230 preuzimanja

document Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Popular

Objavila 1240 preuzimanja

document ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH Popular

Objavila 1224 preuzimanja

document Odluka o izboru člana Odbora za proračun i financije 2014 Popular

Objavila 1213 preuzimanja

document Odluka o određivanju prinudnog upravitelja zgradama.doc Popular

Objavila 1375 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281