Folder Proračun

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
spreadsheet 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu - 30.12.2021. (346 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 141 KB)
spreadsheet Proračun Općine Dvor za 2022. sa projekcijama - 03.12.2021. (424 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 158 KB)
document Odluka o izvršenju Proračuna za 2022. - 03.12.2022 (393 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
pdf Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu (623 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 96 KB)
spreadsheet Proračun Općine Dvor za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. 10.12.2020. (224 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 143 KB)
document Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. - 10.12.2020. (223 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021. (259 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 31 KB)
spreadsheet Godišnji obračun o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2019. Godinu. (1131 preuzimanje) Popular Preuzmi (xls, 366 KB)
spreadsheet 3. Izmjene i dopune proračuna Općine Dvor za 2019. (1688 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 93 KB)
document Plan razvojnih programa Općine Dvor (1709 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 109 KB)
spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - 2. dio (1652 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 148 KB)
spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - 1. dio (1596 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 54 KB)
spreadsheet Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor – 01.01.2019. – 30.06.2019. (1596 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 104 KB)
document OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA 2018 (1129 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 48 KB)
spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2018 (1136 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 269 KB)
spreadsheet 2 Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019 n i d (1145 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 102 KB)
spreadsheet 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu (1102 preuzimanja) Popular Preuzmi (xlsx, 44 KB)
spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu (1287 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 295 KB)
document Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu (1338 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 17 KB)
spreadsheet Proračun Općine Dvor za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu (1370 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 213 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281