Folder Odluke

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
document Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstava (422 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document Odluka o korisnicima stipendije (601 preuzimanje) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
document ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu 3 ID PPUO Dvor (559 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 34 KB)
document Odluka o izradi III ID PPUO Dvor (706 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 40 KB)
pdf Odluka o provedbi DDD mjera (1256 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 114 KB)
document Odluka o poništenju natječaja (1579 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 30 KB)
pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Dvor (122 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf)
document Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Dvor (109 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc)
document Odluka o sufinanciranju izobrazbe za rukovanje i primjenu pesticida (1514 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 13 KB)
pdf Odluka o financiranju nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Dvor u školskoj 2015./2016. godini. (2258 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 570 KB)
pdf Odluka o objavljivanju Nacrta plana gospodarenja otpadom (2346 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 388 KB)
document Obavijest o podnošenju zahtjeva za oslobađanje Komunalne naknade 2015 (1859 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 17 KB)
document Statutarna Odluka o dopunama Statuta Općine Dvor (1637 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 17 KB)
document Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dvor (1622 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara (1671 preuzimanje) Popular Preuzmi (doc, 28 KB)
document Odluka o razrješenju člana Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Dvor (1648 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 28 KB)
document Odluka o ponštenju postupka po objavljenom javnom pozivu za imenovanje članova Savjeta mladih (1990 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 25 KB)
document ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH (1560 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 29 KB)
document Odluka o izboru člana Odbora za proračun i financije 2014 (1674 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 29 KB)
document Odluka o određivanju prinudnog upravitelja zgradama.doc (1801 preuzimanje) Popular Preuzmi (doc, 32 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281