Folder Akti Općinskog vijeća

Dokumenti

Odaberi Toggle Naziv Datum Preuzmi
default Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za DJEČJI VRTIĆ (120 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za KNJIŽNICU I ČITAONICU (121 preuzimanje) Popular Preuzmi
default Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan za OPĆINU DVOR (122 preuzimanja) Popular Preuzmi
spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za 2021. (323 preuzimanja) Popular Preuzmi (, 88 KB)
pdf OPERATIVNI PLAN ADULTNO (407 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 767 KB)
document II izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2022. godinu (634 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 65/19 (2641 preuzimanje) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 51A/19 (2636 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 34/19 (2720 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 22/19 (2597 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 15/19 (2569 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 10/19 (2130 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 79A/18 (2138 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 68/18 (2256 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 49/18 (1903 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 55/18 (2229 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 43/2018 (2076 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 34/2018 (2019 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 19/2018 (2044 preuzimanja) Popular Preuzmi
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 10/2018 (2038 preuzimanja) Popular Preuzmi

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281