pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (4181 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (4034 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (4788 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (3016 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (2130 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (9504 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (3503 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (3148 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (3699 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o objavi poziva za iskaz interesa za izradu poslovnog plana (3198 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za oslobaðanje od plaæanja komunalne naknade (679 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnoj naknadi (4675 preuzimanja) Popular
document Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode (2598 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281