default ZRIN (1926 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (2766 preuzimanja) Popular
default ŠVRAKARICA (2252 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (2122 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (2155 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (2493 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (2245 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (9478 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (4838 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (5076 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (4220 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (5666 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (7894 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (4661 preuzimanje) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (6185 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (4334 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (4294 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (4349 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (4011 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281