S A Z I V A M

07. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

 

            koja će se održati u utorak, 28. listopada 2014. godine , s početkom u   09,00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

            Za sjednicu predlažem slijedeći

                        Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Dvor
  3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor
  4. Donošenje Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Dvor
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  6. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu za 2013. Godinu trgovačkog društva „Komunalac – Dvor“ d.o.o.
  7. Donošenje Zaključka po podnesenom Godišnjem financijskom izvještaju za 2013. Godinu trgovačkog društva „Komunalac – Dvor“ d.o.o.
  8. Upoznavanje sa Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije

                                                             

Predsjednik Vijeća

   Stjepan Buić

document  Saziv za 07. sjednicu Vijeća - 28.10.2014