banner nabava dvor

Razno

IMG 2016[1]
IMG 2018[1]
IMG 2020[1]
IMG 2030[1]
Dan Opcine Dvor 1200016
CRKVA 2
DSC 0004
DSC 0005
DSC 0008
DSC 0016
DSC 0022
DSC 0031
DSC 0034
DSC 0039
DVOR CRKVA PRAV
DVOR POLA SKOLE
DVOR SLAP
IMG 3195
Dvor 1
Dvor 2
Dvor 3
Dvor Panorama


Autor fotografija: Damir Cvetojević

|

Temeljem članka 58. Statuta Općine Dvor /“Službeni vjesnik“, broj 31/09/ i članka 4 Odluke o izboru članova
Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 59/10),
Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2012. godine donijelo je

 

O D L U K U o raspisivanju izbora za

članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor

 

Članak 1.

            Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dvor, kako slijedi:

-          za Vijeće mjesnog odbora Dvor                   – 9 članova Vijeća,

-          za Vijeće mjesnog odbora Matijevići            – 7 članova Vijeća,

-          za Vijeće mjesnog odbora Divuša                – 7 članova Vijeća,

-          za Vijeće Mjesnog odbora Rujevac              – 7 članova Vijeća,

-          za Vijeće mjesnog odbora Trgovi                 – 7 članova Vijeća,

-          za Vijeće mjesnog odbora Donji Žirovac       – 5 članova Vijeća,

-          za Vijeće mjesnog odbora Javoranj              – 7 članova Vijeća,

-          za Vijeće mjesnog odbora Zrinski Brđani      – 7 članova Vijeća i

-          za Vijeće mjesnog odbora Oraovica                         – 7 članova Vijeća

Članak 2.

            Za dan izbora određuje se nedjelja 13. svibnja 2012. godine.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Općine Dvor, a objavit će se i na
oglasnoj ploči Općine Dvor i oglasnim pločama svih mjesnih odbora na području Općine Dvor.

 

 Predsjednica Općinskog  Vijeća               Marija Bilješković

 


doc odluka_o_raspisivanju_izbora_za_clanove_vijeca_mjesnih_odbora

doc obvezatne_upute_za_izbore_za_mo_br._iii_-_2012._-_prava_i_duznosti_promatraca

doc obvezatne_upute_za_izbore_za_mo_br._ii_-_2012._-_obrazci_za_provodenje_izbora

doc obvezatne_upute_za_izbore_mo_br._i_-_2012._-_redoslijed_radnji

doc obvezatne_upute_za_izbore_za_mo_br._iv_-_2012._-_nacin_uredivanja_prostorija

doc obvezatne_upute_za_izbore_za_mo_br._v_-_2012._-_o_nacinu_glasovanja_nepismenih

doc odluka_o_imenovanju_clanova_stalnog_sastava_izbornog_povjerenstva_za_izbor_clanova_vjeca_mjesnih_odbora

doc omo_-_1_i_2_obrazac_kandidacijske_liste_2012

doc omo_-_3_i_4_ocitovanje_o_prihvacanju_kandidature_2012

doc omo_-_5_i_6_biracka_mjesta_i_biracki_odbori_2012

doc omo_-_7_glasacki_listic_2012

doc omo_-_8_i_9_-_zapisnik_o_radu_birackog_odbora_i_povjerenstva_-_2012

 

 

|


Predsjednica Općinskog vijeća Općine Dvor Marija Bilješković sazvala je  18. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 22. ožujka 2012. godine, s početkom u 12:00 sati u vijećnici Općine Dvor.

Dnevni red:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Dvor
 3. Polaganje svečane prisege člana Općinskog vijeća                                                   
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Dvor
 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova
  Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Dvor
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Dvor
 7. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvještaju o radu općinskog načelnika za period 01.07.2011. do 31.12.2011.
 8. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dvor
 9. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 10. Donošenje Odluke o korištenju javnih površina na području Općine Dvor
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 13. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2012. godini
 14. Donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi u Općini Dvor u 2012. godini
 15. Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2012. godini
 16. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja                                       
 17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dvor za 2012. godinu za redovitofinanciranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom
  vijeću Općine Dvor
 18. Donošenje Odluke u postupku prikupljanja ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom i ljetnom periodu na području Općine Dvor
 19. Donošenje Odluke u postupku prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Dvor
 20. Donošenje Odluke o kupovini ulja za loženje
 21. Donošenje Programa javnih potreba u Općini Dvor za 2012. godinu:

a.       U kulturi

b.       U školstvu

c.        Socijalnoj skrbi

d.       Sportu

e.       U predškolskom odgoju

22.    Donošenje Zaključka  po podnesenom izvještaju o radu za 2011. godinu

a.       Dječjeg vrtića „Sunce“ u Dvoru – pedagoška 2010/2011

b.       Knjižnice i čitaonice Dvor

c.        Općinskog društva Crvenog križa Dvor

23.    Donošenje Zaključka po podnesenom financijskom izvješću za 2011. godinu

a.       Dječjeg vrtića „Sunce“ u Dvoru

b.       Knjižnice i čitaonice Dvor

c.        Općinskog društva Crvenog križa Dvor

24.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana i programa rada za 2012. godinu

a.       Dječjeg vrtića „Sunce“ u Dvoru – pedagoška 2010/2011

b.       Knjižnice i čitaonice Dvor

c.        Općinskog društva Crvenog križa Dvor

 

 

Predsjednica Vijeća
  Marija Bilješković
|

Općinsko društvo Crvenog križa Dvor osnovano je 1993. godine kao humanitarna udruga s osnovnom zadaćom pomoći osobama u potrebi, te djeluje  u skladu s načelima rada Crevnog križa i Crvenog polumjeseca. ODCK Dvor ustrojstveno je povezano s Županijskim društvom CK Sisačko-moslavačke županije te s Nacionalnim društvom CK sa sjedištem u Zagrebu. Djelokrug rada ODCK opisan je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine 92/01).

STALNE DJELATNOSTI:

 • HUMANITARNA POMOĆ- distribucija humanitarnih paketa i higijene. U suradnji s UNHCR-om  sudjeluje u programu doborovoljnog povratka ljudi i imovine na područje Općine Dvor
 • SLUŽBA TRAŽENJA - podaci i obavijesti  o sudbini razdvojenih ili stradalih osoba
 • MLADEŽ HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA - odgoj za humanost, razvijanje socijalne svijesti
 • DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI - godišnje se organiziraju 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi
 • PROGRAM UPOZNAVANJA S OPASNOŠĆU OD MINA 
 • PRVA POMOĆ

 

Image
Međunarodni dan Prve Pomoć i
Image
Priznanja davateljima krvi

 

PROJEKTI U 2006/2007.:

 • "POMOĆ U LOKALNOJ ZAJEDNICI" - mobilni timovi svakodnevno obilaze korisnike na udaljenim i teško pristupačnim mjestima. Vrše podjelu pomoći i pružaju raznovrsne usluge
 • "VOLREP" -  prijevoz povratničkih obitelji na povratničke adrese ili kod udomitelja
 • "PRIJEVOZ TRAKTORA  I OSTALE IMOVINE POVRATNIKA" -  besplatan prijevoz imovine povratnicima u RH. Važno je napomenuti da kroz ovaj program povratnici ne plaćaju carinske pristojbe na imovinu koju vraćaju u RH.

Uz pomoć donacije Njemačkog Crvenog križa ODCK Dvor je ove godine obavio popravke i u studenom uselio u nove prostorije na adresi Trg bana Josipa Jelačića 18,  i tako dugoročno riješio pitanje prostora za rad.

ODCK Dvor poziva  sve osobe koje to mogu,  da svojom donacijom (odjeća, obuća,namještaj) pomognu socijalno ugroženim kategorijama društva.

Također je moguća uplata novčanih sredstava na ŽR : 2340009-1110037756 kod PBZ Zagreb.

Kontakt podaci:

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 18, 44 440 Dvor
Tel/Fax: 044/871-998
Mob: 099 3818 555
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ŽR: 2340009-1110037756, PBZ Zagreb
Ravnatelj:Dragan Šašo

 

|

THE URBAN INSTITUTE 

The Urban Institute je neprofitna organizacija koja se bavi istraživanjem i smjernicama. Osnovana je u Washingtonu 1968. godine u svrhu istraživanja američkih društvenih i gospodarskih problema. UI je međunarodno poznat i priznat kao objektivan i nepristran izvor ekspertize i analiza za informirano promišljanje i dikusiju o pitanjima smjernica.

Tekuće projekte odnedavno vrše u zemljama u tranziciji i razvitku:

 • Bosna i Hercegovina
 • Latvija
 • Rusija
 • Gruzija
 • Armenija
 • Mađarska
 • Poljska
 • Makedonija
 • Albanija
 • Bugarska
 • Slovačka

 
THE URBAN INSTITUTE U HRVATSKOJ

U RH je UI aktivan od početka 90-tih, a pružaju podršku javnom i neprofitnom sektoru u obavljanju javnih poslova, financijskom upravljanju te revitalizaciji ratom pogođenih područja. Uz suradnju s mnogim općinama i gradovima UI surađuje i s Savezom gradova i Općina Republike Hrvatske.

Projekt REFORME LOKALNE SAMOUOPRAVE pruža tehničku podršku JLS. Djelokrug ovog projekta određen je slijedećim komponentama reforme JLS u RH:

 • povećanje fiskalne učinkovitosti i efikasno upravljanje
 • poboljšanje mogućnosti ulaganja i gospodarski razvoj
 • povećanje sudjelovanja građana u lokalnom upravljanju
 • inicijativa na državnoj razini

 
THE URBAN INSTITUTE I OPĆINA DVOR

Aktivnosti u Općini Dvor započele su 2003. godine potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između USAID-a i Općine Dvor kroz projekt REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE (PRLS). Od ponuđenih modela odmah je prihvaćen rad na izradi "STRATEGIJE GOSPODARSKOG RAZVOJA OPĆINE DVOR" uz financijsku podršku URBAN INSTITUTE i CARE INTERNATIONALE.

Nakon uspješno provedenog projekta što je u konačnosti dovelo i prihvaćanje "Strategije gospodarskog razvoja Općine Dvor" na Općinskom vijeću Općine Dvor, pristupilo se radu na modelu "UPRAVLJANJE IMOVINOM".

2004. godine potpisan je novi Memorandum o razumijevanju i započeo je rad na modelu "SUDJELOVANJE GRAÐANA" koji je, uz stručno vođenje konzultanata UI, rezultirao samostalnom izradom dokumenta. Model se nadograđuje i uspješno provodi kroz radionice i stručne seminare za djelatnike Općine Dvor i za članove javnog i civilnog sektora.

|
Stranica 14 od 16

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor