banner nabava dvor

Razno

Temeljem članka 21. Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik« Općine Dvor broj 57/06, 60/09, 59/10, 6/12 i 48/14) plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor koji su:

-          korisnici stalne pomoći za uzdržavanje,

-          nositelji staračkog poljoprivrednog domaćinstva bez drugih prihoda,

-          u prethodnoj godini ostvarili prihod po domaćinstvu manji od 800,00 kuna mjesečno

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade je privremeno, na rok od jedne godine.

Pojam staračko poljoprivredno domaćinstvo označava poljoprivredno domaćinstvo bez drugih prihoda, u kojem živi samac ili bračni par stariji od 65 godina, a nema nasljednike koji su ga po zakonu dužni uzdržavati.

            U svrhu prikupljanja dokaza, a radi korištenja prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, dužni ste najkasnije do 28. veljače 2015. godine dostaviti slijedeće:

-          presliku rješenja o stalnoj pomoći za uzdržavanje,

-          uvjerenje o prebivalištu,

-          uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,

-          potvrdu poslodavca o prosječnoj mjesečnoj plaći isplaćenoj u prethodnoj godini, za člana domaćinstva u radnom odnosu,

-          presliku zadnjeg izdanog rješenja o porezu na dohodak Porezne uprave, za člana domaćinstva koji ostvaruje dohodak od obrta i slobodnih zanimanja,

-          nalog za isplatu mirovine ili izvadak iz banke za mjesec prosinac 2014. godine, za člana domaćinstva u mirovini.

            Tražene dokumente potrebno je dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, 44440 Dvor, a ukoliko se traženi podaci ne dostave u roku (do 28. 02. 2015.), smatrat će se da obveznik ne ispunjava uvjete za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, te se naknadni zahtjevi neće razmatrati.

                                                          

                                                                                                          v.d. pročelnika:

                                                                                              Stevo Paripović, dipl.iur.

 

document Obavijest o podnošenju zahtjeva za oslobađanje Komunalne naknade 2015 (17 KB)

|

 • Općinski načelnik
 • Općinsko vijeće
 • Općinska uprava
 • Nacionalne manjine
 • Mjesni odbori
 • Savjet mladih
 • Vijeće za prevenciju
|

S A Z I V A M

07. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

 

            koja će se održati u utorak, 28. listopada 2014. godine , s početkom u   09,00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

            Za sjednicu predlažem slijedeći

                        Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Dvor
 3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor
 4. Donošenje Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Dvor
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 6. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu za 2013. Godinu trgovačkog društva „Komunalac – Dvor“ d.o.o.
 7. Donošenje Zaključka po podnesenom Godišnjem financijskom izvještaju za 2013. Godinu trgovačkog društva „Komunalac – Dvor“ d.o.o.
 8. Upoznavanje sa Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije

                                                             

Predsjednik Vijeća

   Stjepan Buić

document  Saziv za 07. sjednicu Vijeća - 28.10.2014

|
Stranica 10 od 16

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor