banner nabava dvor

Razno

smallpreviewNa temelju članka 19., 20., 21., 22., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi / Narodne novine broj 86/08. i 61/11./, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci 25 namještenika za obavljanje privremenih poslova javnih radova prema programu javnog rada „Radom za zajednicu i sebe“, dana 29. travnja 2015. godine objavljuje

 

POZIV za prethodnu provjeru znanja i  sposobnosti  ( pisano testiranje )

 

I.            Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

|

Opširnije...

smallpreview11. sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09, 13/10, 15/13  i 30/14), 

S A Z I V A M

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

 koja će se održati u srijedu, 22. travnja 2015. godine, s početkom u   11:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.  Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Razmatranje prijedloga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb za sudjelovanje lokalne zajednice u postupku odabira lokacije centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada
  3. Namjera Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, da se isti skladišti u Općini Dvor na lokaciji „Čerkezovac“

 Predsjednik Vijeća
Stjepan Buić


document Saziv za 11 sjednicu Vijeća 14 04 2015

|

smallpreviewOpis poslova i podaci o plaći radnog mjesta namještenika za obavljanje privremenih poslova javnih radova, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Opis poslova:

I.Sakupljanje naplavljenog, ekološki neprihvatljivog, nerazgradivog otpada pored rijeke Une (plastika, gume, glomazni metalni otpad) u dužini od 40 km, polazeći od prirodnih plaža u Dobretinu, Javorniku, Matijevićima, Dvoru, Struzi Banskoj, Golubovcu Divuškom i Divuši,
II.Uređenje starih vodenica uz gornji tok potoka Žirovnice: omogućavanje prilaza, pravljenje stepenica i postavljanje rukohvata,
III.Sakupljanje otpada, uređivanje prilaza, postavljanje nadstrešnica i klupa na lokacijama starih gradova Gvozdansko, Zrin, Pedalj i Javnica,
IV.Označavanje i omogućavanje prilaza izvorima pitke vode u Zrinskoj gori.

Podaci o plaći:

Plaća u bruto iznosu je 3.553,66 Kn                                                

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja i putem intervjua koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju iz općeg znanja.

document Opis poslova i podaci o placi javni radovi 2015 (26 KB)

|

smallpreviewNačelnik  Nikola Arbutina je u petak, 3. travnja 2015. godine uručio ugovore o stipendiranju studentima s područja Općine. Općina će pomagati studente iznosom od 500,00 kuna mjesečno do završetka studija.

Načelnik je čestitao studentima i naglasio da je natječaj ponavljan jer je na prvom natječaju uvjetima udovoljio samo jedan kandidat. Matija Plantosar, Stjepan Mikičić i Filip Pavlović pridružili su se Mihaelu Mudrovčiću i Rolandu Peši  pa, nakon dužeg vremena, imamo pet stipendista što nas posebno veseli naglasio je načelnik.

|
Stranica 9 od 16

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor