Na temelju članka  423. Zakona o trgovačkim društvima 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13. te članka 13. Statuta Komunalac Dvor d.o.o. Skupština  Komunalac  Dvor d.o.o. na sjednici održanoj dana 28.10.2022. godine donijela je

            Oduku o raspisivanju javnoga natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Komunalac Dvor d.o. Natječaj je objavljen u NN 132/22 od 09.11.2022., 

PREUZMITE:

  1. ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA
  2. JAVNI NATJEČAJ