Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Dvor se 13. lipnja prijavio za isplatu sredstava prema metodi nadoknade u iznosu od 19.762,87 kuna. Iznos potraživanih sredstava nam je u potpunosti odobren i isplaćen. Potraživani troškovi su se odnosili na nabavku vatrogasne opreme za potrebe DVD Dvor.

Ugovor o isplati je potpisan 10.05.2022. godine u MUP-u RH.


Izvor financiranja za ovu operaciju je Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020. i
projekta K879021 Projekti iz Fonda solidarnosti EU – MUP.