Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiološke pokazatelje U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20).

Lokacija: Donji i Gornji Javoranj
Preuzmite: Ispitni izvještaj