Na temelju članka 40. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 07/21) i članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 07/21) 

NOVO  -  OPISNI IZVJEŠTAJ PROGRAMA/PROJEKTA.doc

NOVO -  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PROGRAMA/PROJEKTA.doc

 

Članak 1.

Općinski načelnik d o n o s i ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području općine Dvor Donosi se odluka o odobravanju isplate financijskih sredstava za programe, projekte i aktivnosti udruga na području općine Dvor, sukladno Prijedlogu Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava i to:

  1. Športsko-ribolovnoj udruzi „Sedra“ Divuša 19.300,00 kuna

  2. Kulturno-umjetničkom društvu „Pounjski pleter“ Dvor 10.000,00 kuna

  3. Udruzi „4 elementa“ Doni Javoranj 7.000,00 kuna

Članak 2.

Financijska sredstva za udruge s područja općine Dvor osigurana su u Proračunu Općine Dvor za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ broj 77/21) u iznosu od 150.000,00 kuna.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na oglasoj ploči i službenoj web stranici Općine Dvor.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Nikola Arbutina


 

PRIVITAK.DOCX