Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2021./2022. godinu s visinom mjesečne stipendije u iznosu od 700,00 kuna, a za 12 (dvanaest) mjeseci računajući od 01. siječnja 2022. godine.

Preuzmite javni natječaj: JAVNI NATJEČAJ
Preuzmite prijavnicu: PRIJAVNICA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Dvor KLASA: 604-01/22-01/02, URBROJ: 2176-8-01-22-1, od 02. ožujka 2022. godine i članka 6. st. 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dvor („Službeni vjesnik“ , broj 53A/09; 44/10 i 68/18), provodeći postupak raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku 2021/2022 godinu

 

 1. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2021./2022. godinu s visinom mjesečne stipendije u iznosu od 700,00 kuna, a za 12 (dvanaest) mjeseci računajući od 01. siječnja 2022. godine.

 2. Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe/studenti koji su: upisani redovni studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog i stručnog studija u Republici Hrvatskoj; državljani Republike Hrvatske; imaju prijavljeno prebivalište na području općine Dvor i nisu korisnici stipendija iz drugih izvora.

 3. Uz prijavu na javni natječaj potrebno je dostaviti:

 • Popunjen prijavni obrazac (zahtjev za dodjelu stipendije); PRIJAVNICA

 • presliku osobne iskaznice;

 • potvrdu / uvjerenje o upisu na fakultet u akademskoj 2021/2022 godini;

 • dokaze o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje predhodna tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć); Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim radom za 2021. godinu; Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva;

 • Priložiti dokaz o posebnim obiteljskim prilikama.

 1. Na prijavnom obrascu kandidat dat će izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva, o primanju stipendija iz drugih izvora, te podatke o materijalnom statusu i posebnim obiteljskim prilikama.

 2. Kriteriji za bodovanje kandidata i utvrđivanje liste određeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Dvor („Službeni vjesnik“ , broj 53A/09; 44/10 i 68/18).

 3. Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom tisku.

 4. Prijave se dostavljaju na adresu: OPĆINA DVOR – Jedinstveni upravni odjel, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu stipendija“.

 5. Odluka o dodijeljenim stipendijama sa bodovnom listom objavit će se na oglasnoj ploči Općine Dvor, 30 (trideset) dana od dana objave javnog natječaja .

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

   Ljerka Pavlović, v.r.