Sazivam 07. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor koja će se održati u četvrtak, 03. ožujka 2022. godine s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

S A Z I V A M

07. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor

koja će se održati u četvrtak, 03. ožujka 2022. godine s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

  2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o osnivanju prava građenja

  3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja Hrtić kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

  4. Donošenje Odluke o utvrđivanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

  5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

  6.      Donošenje Odluke o naknadi za članove Općinskog vijeća Općine Dvor i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Dvor

  7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dvor

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Stjepan Buić

 

Dokument saziva: Saziv za 07. sjednicu Vijeća