S A Z I V A M 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR koja će se održati u ponedjeljak, 28. rujna 2015. godine, s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.


Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

 

1 Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2 Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor
3 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan upisa djece za pedagošku 2015./2016. Godinu u Dječjem vrtiću „Sunce“ Dvor
4 Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Dvor za razdoblje 2010-2014. godine
5 Donošenje Plana gospodarenja Otpadom
6 Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Dvor i zamjenika Općinskog načelnika Općine Dvor koji dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno
7 Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor za razdoblje od 01.01.2015.-30.06.2015. godine
8 Donošenje Zaključka po podnesenom Izvještaju o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

 

Predsjednik Vijeća
Stjepan Buić folder

 

 smallpreview 1  document Saziv za 13 sjednicu (17 KB)