banner nabava dvor

Općinsko vijeće

S A Z I V A M 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR koja će se održati u ponedjeljak, 28. rujna 2015. godine, s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.


Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

 

1 Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2 Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor
3 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan upisa djece za pedagošku 2015./2016. Godinu u Dječjem vrtiću „Sunce“ Dvor
4 Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Dvor za razdoblje 2010-2014. godine
5 Donošenje Plana gospodarenja Otpadom
6 Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Dvor i zamjenika Općinskog načelnika Općine Dvor koji dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno
7 Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor za razdoblje od 01.01.2015.-30.06.2015. godine
8 Donošenje Zaključka po podnesenom Izvještaju o radu načelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

 

Predsjednik Vijeća
Stjepan Buić folder

 

 smallpreview 1  document Saziv za 13 sjednicu (17 KB)

|

SAZIVAM  09. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR koja će se održati u utorak, 23. prosinca 2014. godine, s početkom u   09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

         

   Za sjednicu predlažem slijedeći

                        Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Donošenje odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u 2015. godini
 3. Donošenje Odluke o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dvor za 2014. godinu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dvor za 2015. godinu
 9. Donošenje II Izmjena i dopuna proračuna Općine Dvor za 2014. godinu              

Predsjednik Vijeća  Stjepan Buić

document  Saziv za 09. sjednicu Vijeća

|

S A Z I V A M

08. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

 

            koja će se održati u četvrtak, 27. studenog 2014. godine, s početkom u   09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

            Za sjednicu predlažem slijedeći

                        Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. Godinu
 3. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. Godinu
 4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. Godinu
 5. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. Godinu
 6. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. Godinu
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu
 8. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova pregleda svinjskog mesa na trihinelu u 2015. Godini
 9. Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2015. Godini
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Dvor za 2015. Godinu za redovito financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dvor
 11. Donošenje Programa javnih potreba u Općini Dvor za 2015. Godinu:
  1. U kulturi
  2. U školstvu
  3. U sportu
  4. U socijalnoj skrbi
  5. U predškolskom odgoju
 12. Donošenje Zaključka po podnesenim planovima i programima rada za 2015. Godinu:
  1. Dječjeg vrtića „Sunce“ u Dvoru
  2. Knjižnice i čitaonice Dvor
  3. Općinskog društva Crvenog križa Dvor
 13. Donošenje Zaključka po podnesenim financijskim planovima za 2015. Godinu:
  1. Dječjeg vrtića „Sunce“ u Dvoru
  2. Knjižnice i čitaonice Dvor
  3. Općinskog društva Crvenog križa Dvor
 14. Donošenje Proračuna Općine Dvor za 2015. Godinu sa projekcijama za 2016. I 2017. Godinu i planom razvojnih programa
 15. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2015. Godinu

                                                             

Predsjednik Vijeća

     Stjepan Buić

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO- MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DVOR OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/12-01/01 URBROJ: 2176/08-02-12/04 Dvor, 27. studeni 2012. Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor /»Službeni vjesnik» 31/09/,

S A Z I V A M 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR koja će se održati u petak, 07. prosinca 2012. godine, s početkom u 12:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.  document  21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

|


Predsjednica Općinskog vijeća Općine Dvor Marija Bilješković sazvala je  18. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 22. ožujka 2012. godine, s početkom u 12:00 sati u vijećnici Općine Dvor.

OPŠIRNIJE

|
Stranica 1 od 2

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor