Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju “Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA DVOR

u vremenu 11. listopada do 19. listopada 2021. godine

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor izložit će se na javni uvid u prostorijama Općine Dvor, Trg kralja Tomislava 10, svakoga radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja naselja Dvor održat će se općinskoj vijećnici, Trg bana J. Jelačića 10, 15. listopada 2021. godine s početkom u 11,00 sati.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe i javnopravna tijela da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedoge i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor.

Pisana mišljenaja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog  plana naselja Dvor dostavljaju se zaključno s 19. listopada 2021. godine na adresu Općina Dvor, Jedinstveni upravni odjel, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor.