“VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA JE ODLUKU O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA JE ODLUKU O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA (“Narodne novine” broj 92/2021). Prema odluci pripadnici Srpske nacionalne manjine biraju dva predstavnika za Županijsku skupštinu Sisačko-moslavačke županije.

Za dan provedbe izbora određen je 03.listopada 2021. – nedjelja.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO DONIJELO JE RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE DVOR ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA, KLASA: 013-01/21-01/12, URBROJ: 2176/08-03/01-21-2, dana 13.rujna 2021.godine I odredilo 10 biračkih mjesta I to:

  • Biračko mjesto broj 1. – Dom culture Dvor, Trg bana J. jelačića 9;
  • Biračko mjesto broj 2. – Zgrada Komunalca – Dvor d.o.o., Matijevići , ul. Eugena Kvaternika 3;
  • Biračko mjesto broj 3. – Prostorije vatrogasnog doma Divuša, Divuša;
  • Biračko mjesto broj 4. – Zgrada škole, Gornja Oraovica, Gornja Oraovica bb;
  • Biračko mjesto broj 5. – Gornji Javoranj, prostorije Mjesnog odbora, Gornji Javoranj bb;
  • Biračko mjesto broj 6. – Društveni dom Zrinski Brđani, Zrinski Brđani bb;
  • Biračko mjesto broj 7. – Prostorije društvenog doma Grmušani, Grmušani bb;
  • Biračko mjesto broj 8. – Društvene prostorije u zgradi škole Rujevac, Rujevac;
  • Biračko mjesto broj 9. – Prostorije društvenog doma Donji Žirovac, Donji Žirovac bb;
  • Biračko mjesto broj 10. – Prostorije društvenog doma Donja Stupnica, Donja Stupnica.

Rješenjem su određena iz kojih naselja na kojim biračkim mjestu glasaju birači sa prebivalištem u tim naseljima.

Prilog: