Sredinom svibnja 2021. počinju radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ul. Zrinskih i Frankopana u Dvoru. Općina Dvor je izradila projektnu dokumentaciju i ishodila Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju vodovodne mreže (od kružnog toka do Rosulja).

Za navedene radove sredstva je osigurala Općina Dvor, a TD Komunalac-Dvor je raspisao javni natječaj za izvođenje radova. Po provedenom postupku javne nabave donesena je Odluka o odabiru izvoditelja radova. Radove će izvoditi tvrtka A&M d.o.o. Vrijednost radova je 4.229.143,75 kn.

Rekonstrukcijom vodovodne mreže u Ulici Zrinskih i Frankopana stvorit će se preduvjeti za izgradnju vodovodne mreže od naselja Vanići do naselja Trgovi, u dužini od 6 km. Za navedenu dionicu je izrađena projektna dokumentacija i podnesen je zahtjev za Građevinskoj dozvolu. Isto tako, stvoriti će se preduvjeti za dalje širenje vodovodne mreže prema ostalim naseljima od Trgova prema Rujevcu, Brđanima i ostalim naseljima.