REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DVOR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ. 2176/08-02-21-02

Dvor, 26. ožujka 2021.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor (“Službeni vjesnik”, broj 07/21),

S A Z I V A M

33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor 

koja će se održati u četvrtak, 01. travnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
 2. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za pedagošku 2019./2020. godinu
 3. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020. godinu
 4. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu ODCK Dvor za 2020. godinu
 5. Donošenje Zaključka po podnesenom Financijskom Izvještaju ODCK Dvor za 2020. godinu
 6. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dvor
 7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 8. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 10. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini
 11. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
 12. Donošenje Odluke o financiranju izgradnje vodovodne mreže u ulici Zrinskih i Frankopana U Dvoru
 13. Donošenje Odluke o sufinanciranju kupnje komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada
 14. Donošenje Programa potpore poljoprivredi na području Općine Dvor za 2021. godinu
 15. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvještaju o radu načelnika za period srpanj – prosinac 2020. godine

 

Predsjednik Vijeća
Stjepan Buić