Uvažavajući činjenicu da  epidemija korona virusa još uvijek nije okončana uprkos svim našim nadanjima, i činjenicu da nam se približava kraj proračunske godine koju trebamo zaključiti, smatramo nužnim i potrebnim, vezano za mjere koje smo donjeli za ublažavanje negativnih posljedica  epidemije, da „posljedice“ saberemo, kako bi mogli obaviti rebalans proračuna i pripremiti se za aktivnosti i potrebne korake u narednoj proračunskoj godini.

S tim u vezi, a zasnovano na mjerama koje je donijelo Općinsko vijeće Odlukom o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID -19 na području Općine Dvor („Službeni vjesnik“ broj 23/20), pozivamo sve pravne i fizičke osobe (tvrtke i obrte), bez obzira što do prestanka epidemije nije došlo, da do kraja godine podnesu zahtjev na koji ih Odluka upućuje.

Zahtjev za potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade podnose tvrtke i i obrti sa poslovnim sjedištem u Općini Dvor i potrebno je da prilože dokaze o ispunjavanju uvjeta: da nisu otpuštali radnike u periodu od 01.04.2020.godine do dana podnošenja zahtjeva (potvrda – uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Dvor na dan 31.12.2019.godine.

Za dobijanje potvrde – uvjerenja Hrvatskog zavoda za mirovnisko osiguranje treba se obratiti zavodu sa zahtjevom za izdavanje potvrde (naglasili su da isti primaju e-mejlom i šalju potvrdu  isto e-mejlom) sa stanjem na dane  01.04.2020.  i dan podnošenja zahtjeva.

Obrazac zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor ili isprintati sa Internet stranica Općine Dvor, a zahtjev se predaje  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor u pisarnici, ili šalje poštom na adresu: Općina Dvor, Trg bana J.Jelačića 10, 44440 Dvor, ili putem e-majla na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Isprintati: Zahtjev za potpuno oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade