Obavještavamo građane općine Dvor da će stručne ekipe tvrtke „EKO-DERATIZACIJA“ d.o.o. iz Zagreba, provesti dezinsekciju komaraca u području rijeke Une od naselja Matijevići do naselja Volinje I to:

  • adulticidni tretman komaraca  - krilatica (planira se provesti hladnim ULV zamagljivanjem  insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH za primjenu u naseljenim područjima) 24.07.2020. (petak), u terminu od 5:00 do 7:00 sati. prema  rasporedu lokacija Matijevići, Dvor, Zamlača, Stuga Banska, Unčani, Golubovac Divuški, Divuša, Koziibrod, Kuljani, Volinja.
  • larvicidne tretmane - suzbijanje ličinki primjenom odgovarajućih larvicida koji će se vršiti kroz  1 (jedan) dan i to: od 24.07.2020 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.