Potpisan je Ugovor o izvođenju radova na održavanju Šimićeve ulice u naselju Matijevići. U ime izvođača radova, Ugovor je potpisao direktor Cesta Sisak d.o.o.,  Željko Marjanović, a u ime investitora, Općina Dvor, načelnik Nikola Arbutina

Sukladno Ugovoru,  Ceste Sisak biti će uveden u posao 01.07.2020. godine. Uređenje ulice obuhvaća, iskop kanala, postavljanje kanalica,  nasipanje, izrada nosivog sloja, asfaltiranje, uređenje bankina i zelene površine te postavljanje signalizacije. Ugovorena vrijednost radova je 597.412,50 kn, od  toga 141.120,00 kn daje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja a 456.292,50 kn osigurala je Općina Dvor.

Obnovi ulice, prethodila je zamjena  djela vodovodne mreže u dužini od 500 m koja je iznosila 208.768,75 kn, a koju je izvelo komunalno poduzeće DVORKOM d.o.o.

Završetkom  radova,  u potpunosti je riješena komunalna infrastruktura u ulici. Uređenjem ove ulice i ceste kroz naselja Paukovac i Gorička do Brđani Zrinski, obnoviti ćemo 8 km ceste u ovoj godini, što će u punome unaprijediti kvalitetu života građana naše općine.

obnova ulice dvor