Radi višeg stupnja sigurnosti svih sudionika u prometu, poboljšanja uvjeta života i uređenja naselja na području Općine Dvor, 

Općina Dvor i Županijska uprava za ceste utvrdili su potrebu sanacije dijela kolničkog zastora Ž3262 ((ŽC 3263 -cesta kroz naselja Paukovac,i Goričku)  i LC 33152  ( LC 33152 cesta od Paukovca do Brđana).

Prošle godine obnovljen je dio kolnički zastor Županijske ceste ŽC 3262 kroz naselja Donji i Gornji Javoran u dužini od 5 000 m, vrijednosti 2.999.000, 00 kn

Ove godine  dogovoreno je nastavak obnove kolničkog zastora kroz naselja Pakovac, Gorička i dalje prema Brđanima u dužini od 5.000m. Radove financira Općina Dvor i Županijska uprava za ceste po sistemu 50:50% financiranja  Natječaj za izvođača radova provela je Županijska uprava za ceste. Izabrani izvođač radova je Swietelsky d.o.o.  Vrijednost radova po troškovniku je 3.000.000,00 Kn. Izvođač radova je uveden u posao  18.05..2019., a rok za izvođenje radova je 60 dana.

Obnovom ove dvije dionice ceste, urediti će se u Županijska cesta od Vanića do Goričke i lokalnu cestu od Paukovca prema Brđana.

obnova ceste