Općina Dvor u suradnji sa tvrtkom Agrodet d.o.o. organizira edukaciju o pripremi za prijavu na natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Edukacija će se održati u Domu kulture u Dvoru u srijedu 10.06.2020. u 13:00 sati.

Edukacija obuhvaća predavanje na temu „Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH“:

  1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Dvor
  2. Natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Dvor
  3. Dokumentacija ponuditelja koja se prilaže prijavi na natječaj
  4. Pitanja i odgovori

Na edukaciju mogu doći svi zainteresirani poljoprivrednici.

Edukacija je besplatna.