Obavijest građanima 
Obzirom na pandemiju virusa SARS-CoV-2 (korona virus), objavljujemo  obavijest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u vezi vode za ljudsku potrošnju.

 VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU I SARS-CoV-2VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU I SARS-CoV-2SARS-CoV-2 je ovijeni virus, s osjetljivom vanjskom membranom. Virusi s ovojnicom manje sustabilni u okolišu i osjetljiviji su na oksidanse, poput sredstava na bazi klora koji se najčešće koristekao dezinfekcijska sredstva u obradi svih tipova voda. U Republici Hrvatskoj (RH) dezinfekcijavode za ljudsku potrošnju je obvezna mjera i provodi se u svim javnim vodoopskrbnim sustavimaupravo sredstvima na bazi klora.

Najnoviji dokument WHO-a koji se odnosi na upravljanje vodom i sanitacijom u vezi sa SARSCoV-2(water-sanitation-hygiene-and-wastemanagement-for-covid-19), naglašava da nisu potrebne dodatne mjere prevencije i kontrole uusporedbi s onim što je već navedeno u Smjernicama SZO o kvaliteti vode za piće, na kojima sezasnivaju propisi i načini upravljanja vodom za piće u Europi pa tako i u RH.

Isporuka zdravstveno ispravne vode za piće u javnim vodoopskrbnim sustavima u RH i u trenutnojkriznoj situaciji neometano se odvija sukladno važećim zakonskim propisima. Voda iz slavine jezdravstveno ispravna i sigurna od rizika prijenosa SARS-CoV-2 te nema zdravstvenih razloga kojibi potrošače trebali navesti da pribjegavaju flaširanoj vodi ili drugim napitcima.

Dio stanovništva RH opskrbljuje iz tzv. lokalnih vodovoda. Lokalni vodovodi s javnozdravstvenogaspekta predstavljaju najveći rizik jer se voda potrošačima isporučuje bez ikakveobrade, a često i bez dezinfekcije. Stoga je važno istaknuti da je voda iz lokalnih vodoopskrbnihsustava često zdravstveno neispravna i nije siguran način vodoopskrbe nikada pa niti sada utrenutnoj kriznoj situaciji.