Danas 13.ožujka 2020 godine, potpisan je treći Ugovor o izgradnji vodovoda Kozibrod (Dvor) – Hrvatska Kostajnica u iznosu od 2.777.777,00 kn bez PDV, između TD Komunalac Dvor i tvrtke Le-grad.

U 2018. godini  ugovorena je izgradnja vodovoda u iznosu 14.614.912,00 kn bez PDV. Zaključno sa 31.12.2019. izvedeni su radovi u iznosu 6.444.444,00 kn.  

Do sada je ukupno osigurano 9.222.221,00 kn za izgradnju vodovoda, od čega 90% sredstava osiguravaju Hrvatske vode, a 10% sredstava Općina Dvor. Izgradnja glavnog i sekundarnog cjevovoda završena je u naseljima Kuljani i Volinja. Daljnja izgradnja sekundarnog cjevovoda prelazi na područje Grada Hrvatska Kostajnica. Glavni cjevovod će se spojiti na magistralni vodovod izvorišta Pašino vrelo  Donji Kukuruzari – Hrvatska Kostajnica

Izgradnjom ovog vodovoda osigurat će se pitka voda za šest naselja naše općine i stvorit će se preduvjeti za širenje vodovodne mreže prema naseljima Grmušani  i Trgovi, za koje je ugovorena izrada projektne dokumentacije.

dvor 12 3