Općina Dvor nabavila je novi traktor Lamborghini, koji je dan TD Komunalac-Dvor d.o.o., za zimsko i ljetno održavanje komunalne infrastrukture.

Ukupna vrijednost traktora je 541.002,50 Kn sa uračunatim PDV-om. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo je sredstva u iznosu od 225.000,00 Kn, a Općina Dvor iz svojih sredstava osigurala je 316.002,50 Kn.

traktor komunalac dvor