Javno izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja naselja Dvor održat će se općinskoj vijećnici.

OPĆINA DVOR

Jedinstveni upravni odjel

Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju “Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Dvor objavljuje

Javnu raspravu

O prijedlogu i. Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja naselja dvor

u vremenu 04. veljače do 18. veljače 2020. godine

U vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor izložit će se na javni uvid u prostorijama Općine Dvor, Trg kralja Tomislava 10, svakoga radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja naselja Dvor održat će se općinskoj vijećnici,  Trg bana J. Jelačića 10, u petak  14. veljače 2020. godine s početkom u 11,00 sati.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe i javnopravna tijela da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedoge i primjedbe na Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor.

Pisana mišljenaja,  prijedlozi  i  primjedbe na Prijedlog I. izmjena i dopuna Urbanističkog  plana naselja Dvor dostavljaju se zaključno s 18. veljače 2020. godine na adresu Općina Dvor, Jedinstveni upravni odjel, Trg bana J. Jelačića 10, 44440 Dvor.

Sve dodatne informacije dostupne su na linku: www.dvor.hr