Dana 14.01.2020. godine Općinu Dvor je posjetilo izaslanstvo SAD-a, u sklopu MeetUS inicijative. Cilj MeetUS inicijative je okupiti grupu stručnjaka za svaku pojedinu županiju koja će raditi na proširenju i djelovanju Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj. Cilj ove posjete je bio da se tim sastavljen od američkih i lokalnih djelatnika Veleposlanstva predstavi javnosti, da se upozna s potrebama lokalne zajednice, te da se razmotre modeli suradnje.

U pratnji MeetUS tima je bio i veleposlanik SAD-a, gosp. Robert Kohorst, koji je želio vidjeti neke udaljene kutke naše zemlje, te doznati zanimljivosti i posebnosti o našem kraju.

Načelnik Općine je iznio veleposlaniku presjek slike stanja Općine Dvor,  sa svim prednostima i manama sa kojima stanovništvo Općine Dvor živi. 

cfvgbh